Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 september 2019

Chefsintervju: AI hjälper oss att rekrytera rätt

Mathilda Welin Brook på Philip Morris använder sig av AI som ett verktyg för datadriven och mer fördomsfri rekrytering.
Mathilda Welin Brook. Foto: Karina Ljungdahl.

Mathilda Welin Brooks resa inom hr och rekrytering började med ett intresse för hur du får in rätt individer i en organisation.

– Det handlar inte nödvändigtvis om att hitta den ”bästa” personen inom ett område utan om att förstå vad du har för behov inom just din organisation.

Här föddes också intresset för data­driven och fördomsfri rekrytering och i förlängningen AI som ett verktyg för det.

Sedan knappt ett år tillbaka arbetar Mathilda Welin Brook med talang- och organisationsutveckling på Philip Morris i Sverige.

– Just nu är företaget inne i en stor transformation för att genom alternativa produkter göra Sverige rökfritt. Det ställer enorma krav på organisationen, hur vi tar hand om våra talanger, hur vi utvecklar ledare och medarbetare i organisationen. Därför tittar vi på hur vi kan ligga i front när det gäller rekrytering.

Mathilda Welin Brooks arbete sker nära rekryteringsavdelningen. Hon har ett speciellt fokus på hur bias och fördomar påverkar oss i våra processer på arbetsplatsen och vilka effekter det får när organisationen attraherar och rekryterar personal.

– Här har AI en viktig roll att fylla redan nu. Vi screenar exempelvis alla våra annonser genom en AI för att se att annonserna inte är vinklade utan att vi attraherar både kvinnliga och manliga kandidater.

Mathilda Welin Brook ser också möjligheter att i framtiden använda AI för exempelvis kandidathantering, återkoppling eller för att söka igenom cv-databaser. Men människan har fortfarande en plats.

– Magkänslan kan inte bedöma en individs framtida prestationer. Men vid en rekrytering måste du också känna in hur det skulle vara att arbeta tillsammans med en person i framtiden. Däri ligger, i alla fall än så länge, begränsningarna med AI.

Mathilda Welin Brooks tips: Tänk på detta när du inför AI
  1. Vilka problem är det vi försöker lösa med AI som rekryteringsverktyg?
  2. Vilka negativa effekter kan AI få på rekryteringsprocessen?
  3. Hur påverkar AI kandidatupplevelsen?
Mathilda Welin Brooks

Gör: Talent- and organization development manager på Philip Morris.
Ålder: 31.
Familj: Man och son.
Bor: Lägenhet i Stockholm.
Karriär: Master i strategiskt ledar skap, hr, organisationsutveckling och beteendevetenskap. Började arbeta med employer branding och interna hr-processer på Universum. Nordisk hr-chef på Enghouse Systems.
Antal år i Ledarna: 5.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2019.

Läs mer om verksamhetsutveckling och att rekrytera medarbetare.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!