Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 september 2022

Chefsintervju: Blandade team funkar bäst

Marie Ågren, hr-chef Skandia, om tvärfunktionella team: ”Vi lär oss av varandra när vi arbetar ihop”.
Marie Ågren. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Kompetensförsörjning har en tydlig plats i Skandias företagsstrategi. I år har området lyfts upp som högprioriterat, vilket hr-chef Marie Ågren är mycket nöjd med. Frågan blir svårare i takt med att fler yrken blir bristyrken och att kunskap omsätts allt snabbare.

– Ska man hänga med i den utvecklingstakt som finns gäller det att skapa förutsättningar för lärande samtidigt som du jobbar, säger hon.

På Skandia har de skapat strukturer för att gynna ständigt lärande hos medarbetarna. Ett sådant är att knappt hälften av de anställda har så kallade funktionsroller och jobbar i agila team med metoden Safe sedan fem år tillbaka.

– Du är anställd i en grundroll men arbetet organiseras utifrån de uppgifter som ska lösas, säger Marie Ågren.

I stället för att tillsätta projekt organiseras medarbetarna i tvärfunktionella agila team med hög variation på arbetsuppgifter. Kundtjänst kan till exempel jobba delvis som testare av e-tjänster. Marie Ågren själv jobbar just nu en del av sin tid med informationssäkerhet i ett team med jurister, dataingenjörer och inköpare. Av dem får hon kunskap som en kurs aldrig kan ge.

– Jag lär mig mycket mer om informationssäkerhet när kunskapen integreras i mitt arbete.

Med detta tvärfunktionella och flexibla arbetssätt får du naturligt nya uppgifter och exponeras för nya utmaningar regelbundet.

– Din kompetens synliggörs också för fler människor än din närmaste chef. Det har upplevts väldigt positivt.

Ändå är det viktigaste de samtal du som chef har med dina medarbetare, poängterar hon:

– Du behöver träna ditt mod och våga ha väldigt ärliga dialoger. Våga fråga: ”Är du verkligen på rätt plats nu?” Om de inte är det, så är det lättare att lösa internt på ett tidigt stadium.

Maries tips för levande kompetensutveckling:

  • Ordna en bokcirkel. Både läsningen av ”Upskill – reskill” och diskussionerna om boken gav oss jättemycket.
  • Omvärldsbevaka. Så att du ser hur företagets behov kan ändras och kan leda medarbetarna i den riktningen.
  • Våga ha en ärlig dialog med medarbetarna om deras utveckling och vart de vill.

Marie Ågren

Ålder: 50 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Man och tre tonåringar.
Gör: Hr-chef på Skandia.
Karriär i korthet: Magisterexamen från internationella ekonomprogrammet, Linköping, drygt tio år som managementkonsult och drygt tio år i ledarroller inom hr.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!