Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 februari 2017

Chefsintervju: Det dagliga arbetet påverkar lönen

Sedan i höstas arbetar Greta Sundin, hr­-strateg på utbildningsföretaget Academedia, med ett nytt stort projekt kring kompetensutveckling och motive­rande lönesättning.

– Just nu befinner sig bolaget på en resa där vi använder oss allt mer av strategisk lönebildning. Lägger vi pengar på rätt personer tror vi att vi får en bättre utveckling i hela företaget, säger hon.

För att kunna implementera arbets­sättet på hela företaget har Academedia utvecklat ett system som de kallar för PRP – prestation, resultat, potential.

– Det är en bedömningsmodell som ska leda till individuell utveckling för våra ledare och som utgår från tre perspektiv; vad individen har för arbets­innehåll, hur väl och genom vilka bete­enden arbetet har utförts samt vilken potential och vilka utvecklingsområden som finns. Poängen är att lönesamtalet ska vara en sammanfattning av det som gjorts under året.

– På Academedia brukar vi kalla våra chefer för våra hjältar. De arbe­tar på skolor runt om i hela landet och deras prestationer påverkar både kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och resultat.

Academedia bedriver utbildningar inom fyra huvudsakliga områden. PRP bygger på en ledarskapsprofil som ska vara giltig i hela organisationen.

– Vi vill bygga en ledarskapskultur och ett utvecklingsarbete så att våra ledare ska kunna röra sig mellan våra olika varumärken och segment. Om du byter chef ska det inte påverka löneut­vecklingen.

Det viktiga budskapet är att lönen är en konsekvens. Det ska finnas en röd tråd så att chefen kan titta tillbaka och se att dessa resultat har jag gjort och detta förväntas av mig framöver. Greta Sundin bedriver ett hr-­arbete som är nära kopplat till budget.

– Jag jobbar tätt både med ekonomi och affärsutveckling. Hur ska vi styra våra pengar så att vi inte spenderar utan att de skapar prestation? Lönesamtal inom vår organisation ska helt enkelt fungera som en sammanfattning på det som skett under året.

Greta Sundin

Jobb: Strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi på Academedia.
Ålder: 41. 
Bor: Hyresrätt i Hammarby sjöstad i Stockholm. 
Utbildning: PA-programmet i Uppsala. Karriär: Konsult på Manpower, hr-handläggare, sektionschef och t f hr-chef på Säkerhetspolisen. Hr-chef Pysslingen förskolor och skolor AB, hr-chef på Academedias för- och grundskolor, hr-chef Pysslingen skolor vilket tillsammans med nuvarande jobb ger drygt sex år inom Academediakoncernen.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2017.