Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 april 2017

Chefsintervju: Etisk kompass stärker lönsamheten

– Vi brukar kalla oss för samhällsbyggare och med det kommer ett ansvar. Det säger Lars Bergqvist, Ledarnas representant i byggbolaget NCC:s styrelse.

I hela sitt yrkesverksamma liv har han arbetat med frågor som jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Nu börjar det få genomslag i branschen. NCC har en code of conduct, uppförandekod, där man antagit ett antal spelregler för bland annat ärlighet, respekt och tillit.

– Ett etiskt förhållningssätt är inget vi vill slå i huvudet på folk, snarare handlar det om att vädja till människors sunda förnuft.

På företagets intranät finns en så kallad etisk kompass. Den kan man vända sig till för att ställa frågor och få vägledning i vad som är ett bra etiskt handlande.

– En grundfråga man alltid kan ställa sig själv om man är osäker är; hur kul skulle det vara att hamna i tidningen med det här? Det egna svaret kan vara en bra vägledning.

Den etiska kompassen har även en funktion för visselblåsare. Här finns möjligheten för den som hört eller sett något inom organisationen som inte känns bra, att göra en anmälan. Den går sedan vidare till en oberoende utredare.

– Att jobba med antikorruption är extra viktigt för ett företag som NCC. Vi har ett väldigt stort ansvar både gentemot det offentliga Sverige och våra kunder att inte missbruka regler eller pengar.

Men det etiska arbetet är också en ekonomisk fråga.

– Korruption kostar pengar. Etikarbetet ska stärka lönsamheten men även stärka vårt varumärke. Vi blir en attraktivare arbetsgivare. En nysatsning på antikorruption drog igång 2013 då man började utbilda chefer. I dag får medarbetare på alla nivåer utbildning i etik.

I en utveckling mot ökad hållbarhet är etik också en viktig parameter. Företag måste kunna visa att de sköter sig och är moraliskt trovärdiga. –

Nu när vi har hållit på några år märker vi en skillnad i attityden. Förståelsen för varför man inte ska ge sig in i oegentligheter har ökat. Vi kan inte svara för hela branschen, men vi som är stora måste gå före och bilda norm.

Lars Bergqvists etiktips

  1. Inför obligatoriska etikutbildningar för alla medarbetare.
  2. Diskussionen om företagets värderingar måste vara ständigt närvarande och förstärkas med symbolhandlingar.
  3. Chefer måste vara duktiga på att kommunicera vilka värderingar som gäller och framför allt leva upp till dem själva.

Lars Bergqvist

Jobb: Klubbordförande Ledarna NCC. Sitter i NCC:s styrelse. Ordförande i Byggcheferna.
Ålder: 65.
Bor: Forshaga utanför Karlstad.
Bakgrund: Gymnasieingenjör, började sedan som arbetsledare på NCC, platschef på byggen, entreprenadingenjör, började arbeta fackligt i slutet på 1980-talet. Tog plats i NCC:s styrelse 1991.
Antal år i Ledarna: 42.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2017.