Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 mars 2018

Chefsintervju: För mig är lönen ett viktigt styrmedel

Lönesättning, speciellt individuell, är en arbetsuppgift som många chefer säger sig ogilla. Men Staffan Ekengren, chef för Scania Newsdesk, vill i stället se det som en möjlighet. Individuell lönesättning ger honom möjligheten att premiera sina duktiga medarbetare.
Staffan Ekengren. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Scania är en jätteorganisation. Den årliga lönerevisionen följer vissa strukturer och löneutrymmet förhandlas fram utifrån avtalsrörelsen.

– Men det finns ett visst utrymme till differentiering och det tycker jag är väldigt bra, säger han. Vi som chefer uppmanas, både av arbetsgivaren och facket, att använda oss av den möjligheten och det här ser jag som en utveckling i rätt riktning. Det tillsammans med en utvärderings­rutin gör att jag kan använda lönen i styrningen av organisationen.

Lönerevisionen på Scania föregås av utvecklingssamtal och uppföljningssamtal mellan chef och medarbetare där medar­betarens prestationer diskuteras. Men de årliga utvecklingssamtalen räcker inte till som underlag för lönesättningen.

– Jag tänker inte lön hela tiden, året runt, men jag tänker prestation och resultat löpande, säger han. Och prestationer, både bra och mindre bra, vill jag kunna visa genom lönen.

Staffan Ekengren arbetar med regelbundna avstämningar för att medarbetarna ska få möjlighet att bolla sin arbetssituation. Han upplever att medarbetare ofta vill ha mycket feedback och det försöker han också ge så ofta han kan. Framförallt försöker han leda med hjälp av de spontana dialoger som uppstår i det dagliga arbetet.

– Jag ser det hela som en cirkel. Man börjar med den dagliga feedbacken, sedan kommer de regelbundna avstäm­ningarna, därpå utvecklingssamtalen där prestationerna under året utvärderas.

– Allt detta leder sedan fram till lönesamtalsprocessen. Det handlar om att leda i vardagen, tycker jag. Pratar man med sina medarbetare regelbundet, ger feedback och diskuterar prestation, kommer ju inte resultatet av lönerevisonen som någon överraskning, utan då finns det förhoppningsvis en samsyn kring lönen.

Staffan Ekengren tipsar:

  1. Se lönesättning som en möjlighet i ditt ledarskap.
  2. Ha regelbundna avstämningar med medarbetarna och se utvecklingssamtalen som en sammanfattning av årets prestationer.
  3. Var närvarande och ge feedback så ofta du kan.

Staffan Ekengren

Gör: Chef Scania Newsdesk och ansvarig för Scanias redaktionella kommunikation.
Ålder: 41.
Bor: Stockholm.
Karriär: Utbildad statsvetare och kommunikationsvetare, jobbat inom dagspress, presschef på Ica. Arbetar på Scania sedan 2013.
Antal år i Ledarna: 7.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2018.