Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 juni 2021

Chefsintervju: Framtiden kräver lokalt ledarskap

Stojanka Drinic är biträdande rektor på Nya Elementar i Bromma utanför Stockholm: Inget är ristat i sten när vi utvecklar framtidens skola.
Stojanka Drinic, biträdande rektor på Nya Elementar. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Skolan, med elever, personal och ledare, har drabbats hårt under pandemin. På den kommunala grundskolan Nya Elementar i Bromma har man trots allt klarat sig väl under krisen. En viktig anledning, menar biträdande rektor Stojanka Drinic, är att de sedan länge jobbar med självledarskap och ständig utveckling.

Vi insåg att om våra elever ska få de rätta förmågorna och kunskaperna för att klara sig i det nya samhället så måste vi jobba annorlunda.

De senaste fyra åren har skolan arbetat för att skapa en kultur och ett arbetssätt som utgår från att saker och ting hela tiden förändras.

Vi kan inte som tidigare leda hierarkiskt med en massa rapporteringsvägar upp och ner, utan måste ge plats för ett annat sätt att leda oss själva. Vi ser att varje individ i organisationen är viktig och personalen jobbar i riktningar de är med och sätter. Digitaliseringen innebär en decentralisering och kräver ett lokalt ledarskap.

När pandemin bröt ut fanns en grund att stå på. Elever, personal och föräldrar var vana vid kommunikationsplattformar och digitala lärresurser. Man hade också skapat en miljö där lärande och kompetensutveckling skulle kunna vara en del av medarbetarnas dagliga arbete.

Vi har en mogen och modig ledningsgrupp och en chef som tidigt insåg att vi måste leda skolan in i framtiden. Personalen består av en lyckad kombination av människor där det finns ett intresse att jobba på ett annat sätt.

Just nu under pandemin är förvaltningsbiten minimal. För att hantera akuta lägen och snabba förändringar arbetar Stojanka Drinic och hennes kolleger med scenarioplaneringar.

Inget är ristat i sten och till exempel våra mötestider utnyttjas på nya sätt. Vi är noga med att ta in synpunkter från elever. Framförallt pratar vi om hur vi mår och ser att alla är inkluderade.

Kraften i ”vi:et” är oerhört viktigt, menar Stojanka Drinic.

Och hela tiden går vi tillbaka till frågan om varför vi gör som vi gör. Och svaret är alltid enkelt. Allt vi gör, gör vi för våra elever.

Inslag i en organisation som tål ständig förändring:

  • Skapa förutsättningar för kompetensutveckling och lärande i vardagen.
  • Centraliseringen är över. Ta bort hierarkiska rapporteringsvägar och flytta ut besluten i organisationen.
  • Jobba med tilliten i teamet. Förr litade vi på processerna, men i dag ligger tryggheten hos människorna.

Stojanka Drinic

Gör: Biträdande rektor på den kommunala grundskolan Nya Elementar i Bromma utanför Stockholm.
Ålder: 49.
Bor: Villa strax utanför Stockholm.
Familj: Man och två söner.
Utbildning och karriär i korthet: Utbildad lärare. Rektorsutbildning från Uppsala universitet. Första lärarjobbet i Skövde. Har arbetat inom Stockholms stad i 20 år. På Nya Elementar sedan 2014.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!