Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 augusti 2021

Chefsintervju: Hon tar paus för att kunna utvecklas

Annika Sivertsson ser kompetensutveckling som en nödvändighet: Att stå stilla är som att gå bakåt, säger hon, och tar en paus för att hinna reflektera över sin karriär.
Annika Sivertsson. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Nyligen valde Annika Sivertsson att sätta livet som chef på paus för att kunna fundera över sin fortsatta karriär. Lärande och kompetensutveckling har alltid varit viktigt och nu vill hon hitta de områden där hon har möjlighet att utvecklas vidare.

– Som person har jag alltid varit nyfiken och intresserad av att lära nytt. Men ur mitt perspektiv är kompetensutveckling något som gått från att vara roligt och stimulerande till att bli en nödvändighet.

Av dagens lågstadieelever kommer 60 procent att jobba inom yrken som ännu inte existerar.

– Jag kanske tillhör den sista generationen som skaffar sig en utbildning och sedan jobbar med det resten av livet.

Parallellt med att göra klart det sista momentet i den MBA-utbildning hon påbörjade hösten 2019 vill Annika Sivertsson lära sig mer om den snabba tekniska utveckling som präglar samhället i allt större utsträckning.

– Även om man inte är expert eller specialist behöver man tillräcklig kunskap för att förstå vad förändringarna innebär för organisation, personal och kompetensväxling i framtiden. Jag tycker att det är alla chefers och ledares ansvar att hålla sig uppdaterade.

Att stå stilla är att gå bakåt, menar Annika Sivertsson.

– Lärande sker varje dag, genom människor vi möter, situationer vi hamnar i och utmaningar vi ställs inför, bara vi ser möjligheterna. Som chef är lärandet i vardagen något jag också försöker stimulera hos mina medarbetare genom att skapa en miljö som är tillåtande och där människor inte är rädda utan vågar testa nytt.

Att testa nytt kräver mod, men för att lärande ska ske krävs också reflektion.

– Utmaningen för många av oss är att ta sig den tid som behövs för att kunna reflektera. Det gäller inte minst det senaste årets erfarenheter från pandemin. Vi måste stanna upp och tänka till. Vad har vi lärt oss? Vilka nya möjligheter har uppstått?

Skapa lärande på arbetsplatsen

  • Skapa en miljö där människor har handlingsutrymme och kan göra misstag utan att riskera repressalier.
  • Skapa en systematik för hur ni testar nya eller alternativa arbetssätt.
  • Avsätt tid för att följa verksamheten och reflektera över utfallet.

Annika Sivertsson

Ålder: 44.
Bor: Älta, söder om Stockholm.
Familj: Sambo och två barn.
Utbildning och karriär i korthet: Efter studier i kommunikationsvetenskap och ekonomi på universitetet i Sundsvall började Annika som säljare på Astra Zeneca. Under 20 år har hon arbetat på tre olika läkemedelsföretag. Senast som affärsområdeschef med ansvar för Norden och Benelux. Påbörjade Mgruppens MBA-program hösten 2019.
Medlem i Ledarna: Sedan 2008.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!