Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 november 2016

Chefsintervju: Jag individanpassar mitt ledarskap

Åldersblandade arbetsgrupper kan vara en stor tillgång. Som chef gäller det att veta hur du ska förhålla dig till generationsklyftor.

– Nyckeln är ett ledarskap som är individbaserat och att få varje medarbetare att känna sig behövd och stolt, säger Steffen Sander, cluster front office manager på två olika hotell inom Radisson Blu.

I Steffen Sanders arbetsgrupper är åldersspridningen från 20 till 60 och på ett generellt plan kan han se att det finns vissa skillnader i hur individer från olika generationer agerar i sina yrkesroller.

– 80- och 90-talister springer som regel fortare och vill utvecklas snabbare. Äldre generationer söker ofta stabilitet och ett mer traditionellt ledarskap.

De som har varit länge på samma arbetsplats är som regel mycket kunniga och erfarna, det krävs dock insatser för att hålla motivationen och ångan uppe.

– Det handlar om att skapa rätt förutsättningar så att dessa individer ska kunna motivera sig själva. Alla mina medarbetare har mandat att fatta beslut på egen hand, men jag märker att de yngre tycker att det är viktigare att få göra det medan de äldre ibland föredrar mer hierarkiska roller där vissa beslut enbart tas av chefen.

Steffen Sander betonar att karriär och utveckling inte behöver betyda att man byter jobb eller får en chefsposition. För äldre medarbetare som trivs med sitt arbete och inte siktar på att bli chef kan karriär innebära att utvecklas i den nuvarande rollen.

– Det är viktigt att betona att det inte finns någon press att alla förväntas klättra uppåt, säger han. Det ska inte kännas som ett misslyckande att vilja vara kvar på sin position.

Att sätta ihop bra och presterande lag där alla känner sig betydelsefulla, oavsett ålder och där alla har tydliga roller, är en viktig uppgift.

– Poängen är att få alla att dra åt samma håll och vilja bidra till våra gemensamma mål. Mixen ger en dynamik som är positiv för företaget.

Steffen Sander tipsar. Så leder du olika generationer:

  • Alla behövs. Genom aktiviteter och i det dagliga arbetet uppmuntras samarbete över generationer.
  • Ta tillvara olikheter för att skapa dynamiska resultat. Äldre bidrar med erfarenhet, yngre med fräscha ögon.
  • Prata öppet om olikheter för att undvika samarbetssvårigheter där vissa sätts på plats eller tar ett steg tillbaka.

Steffen Sander

Jobb: Cluster front office manager på två Radisson Blu-hotell på Arlanda flygplats.
Ålder: 25 år.
Bor: Stockholm.
Karriär: Började som 15-åring på hotellkedjan och har sedan dess arbetat på olika positioner i Tyskland, England, Norge och Sverige. Sitter med i ledningsgruppen för de två hotell han jobbar på.
Antal underställda: 6 direktrapporterande, 40 totalt.
Antal år i Ledarna: Cirka 2.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2016.