Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 oktober 2018

Chefsintervju: Lärande leder till hållbarhet

Ledarskapsutvecklaren Lotten Tegstam Welinder om hur du skapar hållbara organisationer: Glöm aldrig the basic five.
Lotten Tegstam Welinder. Foto: Karina Ljungdahl.

Hur utvecklar vi organisationer som kan växa utan att ta kål på människa och natur? Det är en fråga som Lotten Tegstam Welinder brinner för. Nyligen slutade hon som global affärsutvecklare på Ikea för att gå in som partner och konsult i Gaia Leadership där hon jobbar vidare med att utveckla organisationer och ledare.

– Många företag vågar inte tro på att hållbarhet fungerar tillsammans med affären. Men det finns ingen motsättning mellan att dra ner på tempot, arbeta reflektivt och mänskligt och samtidigt nå bättre affärsresultat. Min drivkraft är att få människor och företag att växa tillsammans, säger Lotten Tegstam Welinder.

Grupputveckling är chefens ansvar

Alla medarbetare kan axla ett ledar­skap, men som chef har man ansvar att leda grupputvecklingen och skapa struktur för lärande.

– Jag önskar att alla organisationer hade rutiner som säkerställer att möten leder till lärande. Kallar du någon till ett möte och tar upp personens tid måste hen bli respekterad. Berätta vad som ska hända, vad mötet handlar om, syfte, målsättning och vilken kompetens den kallade förväntas bidra med. Skapa en mötesstruktur så att det finns tid för reflektion efter mötet och säkerställ att ni uppfattat mötet och innehållet på samma sätt.

Ett enkelt sätt att få till både lärande och hållbarhet är att fundera över hur man arbetar med möten inom organisa­tionen. När Lotten Tegstam Welinder pratar om möten, oavsett om det handlar om informella samtal eller uppstyrda sammanträden, brukar hon prata om
”the basic five”.

– Det innebär att vi alla har fem grundläggande behov som måste tillfreds­ställas för att vi ska växa. Vi behöver bli sedda, lyssnade på, respekterade, bekräftade och involverade. När det här fungerar behöver vi inte skydda oss med försvarsmurar och härskartekniker.

De allra flesta möten är alldeles för kontrollerade och har en tajt agenda. Lotten Tegstam Welinder tycker att vi ska vända på steken.

– Utgå inte från vad du själv tycker att andra borde känna till. Våga i stället visa att du värdesätter deltagarnas kompe­tens, få dem att känna sig bekräftade och respekterade. Möten, lärande, orga­nisation, ledarskap och hållbarhet. Allt hänger ihop.

Lottens tips för att skapa lärande möten

  1. Se till att deltagarna vet vad som ska hända i förväg, fördela gärna roller och ansvar.
  2. Se till att deltagarna vet vad de själva förväntas bidra med.
  3. Skapa tid för reflektion genom att undvika back to back­möten, minst en kvart mellan varje möte.

Lotten Tegstam Welinder

Gör: Partner på Gaia Leadership.
Bor: I byn Flädie utanför Lund.
Bakgrund: Utbildad beteendevetare och marknads­ekonom. Bästa ledarskapsutbildningen fick hon under sju säsonger som reseledare. Har arbetat med projektledning och som marknadschef innan hon växlade in på coachning och ledarutveckling. Började på Ikea för 11 år sedan och gick nyligen vidare till Gaia Leadership.
Kontakt med Ledarna: Har framgångsrikt utnyttjat tjänsten chefscoachning.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2018.

Mer om hållbarhet

Läs, lyssna och se film som om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.