Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 februari 2020

Chefsintervju: Min lön är mitt eget ansvar

För Martin Johansson på Xylem är det självklart att löneprocessen pågår under hela året. Processen ställer krav på tydlighet från både chef och medarbetare.
Martin Johansson. Foto: Sofia Beijer.

– Vill jag bara lyfta lön så kan jag köra på mina mål, men jag känner att jag har ett ansvar över hela verkstaden och verksamheten.

Martin Johansson är produktionsledare på Xylem, ett industriföretag i Emmaboda som tillverkar pumpar. Under sig har han 35 personer.

– Lönen är absolut en motivationsfaktor. Gör jag ett bra arbete så ska det avspegla sig i lönekuvertet, annars tappar jag motivationen och har ingen lust att lägga det där lilla extra.

Fyra gånger om året har Martin Johans son möte med sin chef om de mål han ska ha för sitt arbete. Om förutsättningarna ändras finns det samtidigt möjlighet att omformulera mål som satts tidigare.

På Xylem inleds löneprocessen med ett första lönesamtal mellan Martin Johansson och hans chef. Här tittar de på hur Martin Johansson nått upp till de satta målen. Här har han också möjlighet att ”marknadsföra” sig och berätta om de egna initiativ och förbättringsprojekt han drivit. Martin Johansson jobbar exempelvis mycket med sitt eget team och försöker få dem att växa i sina roller.

– Många tycker att det är svårt att berätta för sin chef vad man är duktig på, det är lätt att få tunghäfta så man behöver vara förberedd. Det gäller att löpande föra egen dokumentation och ha med sig den under mötet.

Chefen lämnar förslag på en lön och Martin Johansson kommer eventuellt med ett motbud. Vid lönesamtal nummer två lämnar chefen en slutligt besked. Är båda parter eniga genomförs lönerevisionen, om inte finns det möjlighet till ytterligare möte tillsammans med hr och fack.

Men sättet att arbeta ställer också krav på att medarbetaren är tydlig med vad hen behöver för att nå målen.

– Kanske behöver man någon form av utbildning eller kompetensutveckling. Det går ju inte att komma på lönesamtalet och säga att man inte nått sina mål för att man inte haft rätt resurser. Det är ju viktigt att båda tar ansvar för löneutvecklingen, säger Martin Johansson.

Martins löneprocess

Fyra gånger om året: Samtal mellan medarbetare och chef om mål som ska uppnås.

  1. Medarbetare och chef gör målavstämning och medarbetare
    ”marknadsför” sina prestationer. Båda parter lägger löneförslag.
  2. Chef och medarbetare i dialog om ny lön. Är alla överens genomförs lönerevision, annars nya samtal med fack och hr.

Martin Johansson

Gör: Produktionsledare Xylem.
Ålder: 34.
Familj: Sambo.
Bor: Emmaboda.
Karriär: Fick jobb på Xylem direkt efter avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot industri. Jobbade inom produktion i 3 år, blev leankoordinator i 2år, utbildade sig till produktionsledare och har jobbat som första linjens chef i 6 år.
Antal år i Ledarna: 6.
Så använder jag Ledarnas tjänster: Går på utbildningar och träffar, lyssnar på Ledarnas poddar och webb.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2020.

Läs mer

Allt om lön hittar du på våra sidor om Chefens lön.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!