Fler nyheter
Medlemsnyhet 2 december 2019

Chefsintervju: Nya gränsytor med aktivitetsbaserat kontor

Mikael Kristiansson och hans medarbetare bytte arbetsmiljö: Idag, med det aktivitetsbaserade kontoret, når jag ut till alla medarbetare, säger han.
Mikael Kristiansson är nöjd med det aktivitetsbaserade kontoret. Foto: Izabelle Nordfjell.

Mikael Kristiansson är chef på kommunen i Örnsköldsvik och ansvarig för den kommunala infrastrukturen i offentlig miljö. På hans avdelning finns omkring 100 medarbetare varav hälften jobbar på kontoret och hälften ute på fältet. För Mikael Kristiansson har det aktivitetsbaserade kontoret inneburit ett nytt sätt att jobba.

– För mig som chef är det aktivitetsbaserade kontoret bra. Förr kom man till en tom korridor med stängda dörrar. Men det aktivitetsbaserade kontoret skapar nya gränsytor där jag har tillgång till både mina medarbetare och chefer på andra förvaltningar på ett helt nytt sätt.

Numera sitter han och arbetar på den plats och tillsammans med dem han för tillfället jobbar i olika i projekt med. En fördel med det aktivitetsbaserade kontoret är att den tekniska infrastrukturen har trimmats och uppdaterats.

– När jag kom till kommunen från privat sektor för åtta år sedan kändes det som att kommunen låg tio år efter. Men i dag ligger vi nog jämsides eller kanske till och med före.

Tidigare var den fysiska närvaron extremt viktig.

– När jag kom till jobbet stod man bokstavligen och väntade på mig för att kunna ställa sina frågor eller lyfta funderingar. Nu har vi skapat möjlighet till dialog i det vi kallar daglig styrning och publicerar alla frågor och svar på nätet så att alla kan se dem. Samma fråga behöver inte ställas flera gånger. Det har lett till ett mer systematiskt arbetssätt som jag tror behövdes.

I dag finns allt material att tillgå digitalt, ritningar är inskannade, dokument och anteckningar kan nås via servrar. Molntjänster och appar i datorer och
mobiler gör så att medarbetare ute på fältet har tillgång till samma data och information som tjänstemännen på kontoren.

– Den digitala satsningen innebär en jättepotential för oss. Vi är en stor kommun till ytan. Förr hade jag svårt att nå ut till medarbetare som körde lastbil eller jobbade med anläggning, men tekniken skapar en möjlighet till aktivitetsbaserat arbetssätt för alla.

Mikaels tips för ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret:

  • Ha en kontinuerlig dialog om det gemensamma ledarskapet.
  • Dra maximal nytta av de möjligheter digitaliseringen skapar.
  • Skapa ett ”warroom” för ständiga förbättringar, att träffas fysiskt i förbättringsmöten kommer alltid att vara en bra idé.

Mikael Kristiansson

Gör: Avdelningschef inom samhällsbyggnad på Örnsköldsviks kommun.
Ålder: 53.
Familj: Sonen Alex, 21 år.
Bor: Köpmanholmen.
Karriär i korthet: 28 år inom tillverkande industri med ungefär tio år som chef och är nu inne på sitt åttonde år som chef i Örnsköldsviks kommun med ansvar för bland annat gator, vägar, parker, parkering och trafik.
Kontakt med Ledarna: Ledarnas lokala företrädare.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2019.

Läs mer

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt ur ett humanistiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Du läser mer på våra sidor om arbetsmiljö.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!