Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 juni 2018

Chefsintervju: RFSL:s nya arbetssätt skapar storverk

Att driva verksamheten framåt utan att tappa eldsjälarna. Så beskriver Alexander Clemenson, verksamhetschef på RFSL, sitt viktigaste uppdrag.
Alexander Clemenson gläds åt engagerade medarbetare. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Alexander Clemenson är verksamhetschef på RFSL, Riksför­bundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

– Att vara chef inom frivilligorganisatio­ner ställer höga krav, men i gengäld har jag otroligt engagerade medarbetare och får ägna mig åt frågor som jag tycker är viktiga. Och vem vill inte ha det så på sin arbetsplats, säger han retoriskt.

Alexander Clemenson har många års erfarenhet, både från näringsliv och idé­buren sektor, och det är något han drar nytta av i sitt ledarskap.

– Ideella organisationer är något av en naturlig arena för mig. Här finns ett värdedrivet ledarskap med fokus på indi­vid och engagemang. Samtidigt trivs jag bra inom näringslivet där man ser lite an­norlunda på målstyrning och effektivitet.

Stora delar av idéburen sektor genom­går just nu en professionaliseringsresa där det handlar om att bedriva en mer strukturerad verksamhet samtidigt som man är fortsatt duktig på att tillvarata och kanalisera medlemmarnas engage­mang.

– Detta nya arbetssätt tror jag är den gyllene vägen för oss, en kombination som kan åstadkomma storverk.

Alexander Clemenson arbetar mycket med att skapa tydlighet inom organisationen och menar att definierade mandat, rollbeskrivningar och struktu­rerade processer är något den ideella sektorn kan lära sig av näringslivet.

– Svårigheter mellan det strategiska och operativa arbetet finns i många organisationer men det är extra komplicerat i idéburna. Här sitter experter som är eldsjälar och som är vana att arbeta ope­rativt i sina egna lokalorganisationer. Då är det ännu viktigare att ta diskussionen och sätta upp strukturer och formulera vad som är styrelsens uppdrag och vad den ger för uppdrag till den operativa delen av verksamheten.

Framför allt vill Alexander Clemenson se resultat av sin insats och att den ska ge utveckling och förändring.

– Att vara chef är att ha förmånen att få stödja andra att växa och blomma. Det är är den stora payoffen.

Alexanders tips till ledare inom ideell organisation:

  • Var lyhörd och ha respekt för organisationens historia och den utveckling som lett fram till dagens situation.
  • Skapa tydliga ramverk för vart organisationen är på väg, vad det innebär och hur alla kan bidra och vara med och påverka.
  • Se till att åtminstone 51 procent av arbetet ska vara roligt. Då blir det också lättare att åstadkomma något stort.

Alexander Clemenson

Gör: Verksamhetschef RFSL.
Ålder: 40.
Bor: Stockholm.
Utbildning och karriär: Företagsekonom från HHG samt medievetenskap från LMU München, Tyskland. Generalsekreterare på KFUM-KFUK, generalsekreterare på Medveten Konsumtion, chef på kursgård med fokus på personlig utveckling. Projektledare för tv-produktioner, München/Tyskland, affärskonsult i företagsetablering Tyskland/Sverige.
Medlem i Ledarna: Sedan 2016.
Kontakt med Ledarna: Kursen Arbetsmiljö – chefens ansvar, i mars i år.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6, juni 2018.