Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 september 2017

Chefsintervju: Så skapar du förändring

Att medarbetarna förstår organisationens mål, mening och avsikterna med förändringen är det viktigaste för att få en omorganisation att sätta sig.

Matthias Scholander är konsult på Bearingpoint och specialiserad på digitalisering och verksamhetsutveckling.

– Mitt arbete handlar om att hjälpa uppdragsgivare att driva effektiva förändringar, berättar han. Jag ger verktygen och ser till att processen fungerar.

Men omorganisation i sig har inget egenvärde. Den är en effekt av verksamhetsutvecklingen och ett medel för att nå målen.

Behovet av förändringar kan se mycket olika ut. Många gånger handlar det om att ett bolag eller en organisation växer så mycket att verksamheten inte hänger med. Andra gånger handlar det om att effektivisera organisationer för att verksamheten går med förlust. Men i båda fallen gäller att människor måste förstå varför man behöver ändra på saker och ting.

– Det allra viktigaste för att få igång förändringen är att organisationen har mål, visioner och mission klart och tydligt formulerade. De som ”äger” frågan måste hela tiden kommunicera målen utåt i organisationen så att medarbetare verkligen förstår det övergripande syftet.

Som konsult kommer Matthias Scholander med ett utifrånperspektiv och det är ofta nyttigt, men kärnan i förändringsarbetet är att de grupper som arbetar med specifika funktioner inom organisationen själva ska formulera sig kring vad som behövs i form av system, processer, kompetensutveckling eller omorganisation.

– Människor är både rationella och intelligenta och förstår vad som behövs.

En organisation består ju av ett antal individer som ska hitta roller och arbetssätt som fungerar och det handlar om interaktion mellan människor. Ju tydligare du är i din kommunikation och ju effektivare du har kommunicerat den förväntade effekten, desto snabbare sätter sig den nya organisationen.

Matthias Scholanders förändringstips

  1. Formulera verksamhetens syfte och mål och kommunicera ut det i organisationen.
  2. Låt nyckelteam själva formulera de resurser, processer och kompetenser som krävs för att utveckla verksamheten.
  3. Se till att alla förändringar kan härledas till att bättre uppfylla organisationens mål och visioner.

Matthias Scholander

Gör: Managementkonsult på Bearingpoint.
Ålder: 42.
Bor: Limhamn.
Karriär: Civilingenjör. 15 år som managementkonsult, 3 år som chef på Ikano Bank.
Antal år i Ledarna: 7 år.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9 2017.