Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 oktober 2017

Chefsintervju: Släpp sargen när du anställer

Gröna Lund ska vara till för alla. Det gäller både besökare och medarbetare.

– Satsningen på mångfald bland vår personal är en helt medveten strategi, säger Ida Troive, nöjesparkens hr-chef.

Vi vill spegla våra gästers sammansättning och hela samhället och därför arbetar vi aktivt för att ha medarbetare med olika bakgrund.

Sedan ett antal år har man genomfört flera olika satsningar på mångfald bland de cirka 1 200 säsongsanställda. Bland annat anställer man gärna 55-plussare för en bra åldersmix.

År 2011 startades projektet Unga med funktionsvariation. Här hjälpte Arbetsförmedlingen till att rekrytera personer som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsvariation och sedan 2016 har man ett liknande projekt för nyanlända.

– Vi har byggt upp ett fadderskap bland våra ledare och medarbetare här på Gröna Lund. De ser till att nyrekryterade får en bra introduktion. Man ska kunna få ett jobb även om man inte kan språket så bra.

All rekrytering bygger på att hitta de individer med bästa förmåga att ge service i världsklass till besökarna.

– Vi läser inga cv utan anställer med hjälp av ett servicetest som vi skapat utifrån vår verksamhet. De som får högst poäng får komma på audition och visa att man kan vara "en artist i vår föreställning" som vi kallar det. Den som har serviceanda och engagemang får jobb hos oss, sedan lär vi upp dem här.

Satsningarna på mångfald skapar en positiv bild av verksamheten utåt, men det är även ett sätt att få nöjda och lojala medarbetare som kommer tillbaka år efter år.

– Vår erfarenhet är att det här är en fantastiskt engagerad grupp och jag skulle starkt rekommendera andra företag att göra likadant, att våga släppa sargen och satsa på den här typen av projekt.

Bygg mångfaldsprojekt på arbetsplatsen. Ida Troives tips:

  • Skapa en arbetsplatskultur som engagerar medarbetare i alla led att arbeta för mångfald.
  • Var inte rädd. Ni får så mycket tillbaka och projekten bidrar till arbetsglädje.
  • Policydokument i all ära, men här handlar det om att gå till handling. Problem löser sig som regel efterhand.

Ida Troive

Gör: Hr-chef på Gröna Lund.
Ålder: 32.
Bor: Finnboda varv, Nacka.
Karriär: Utbildad personalvetare vid Umeå universitet. Hr-chef på världens roligaste arbetsplats sedan 2013.
Antal år i Ledarna: 4 år.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 2017.