Fler nyheter
Medlemsnyhet 8 december 2020

Chefsintervju: Tvärgrupper stärker sammanhållningen

Nyckelpersoner driver kulturen framåt, säger Pia Gustavsson, produktionschef på Ardagh Glass i Limmared. När medarbetarna jobbar skift är det ännu viktigare att arbeta med organisationskulturen.
Pia Gustavsson. Foto: Johan Marklund.

På glasbruket i Limmared är organisationskulturen viktig för verksamheten. Produktionen som är igång dygnet runt, sju dagar i veckan, bemannas av nio olika skift eller arbetslag. Produktionschefen Pia Gustavsson arbetar strategiskt för att skapa arbetsglädje, samhörighet och gemensamma målbilder i en verksamhet där många medarbetare har helt olika arbetstider och går om varandra.

– Förr sa man ofta att kulturen sitter i väggarna, men det är helt fel, den sitter i människorna. Verksamheten är beroende av medarbetarnas kompetens, vilja och engagemang, säger Pia Gustavsson. 

Organisationskultur handlar om att bygga ett kitt genom att skapa gemensamma mål och arbeta fram lösningar tillsammans.

– I alla skift har vi samma typer av befattningshavare, som till exempel operatörer eller tekniker. Emellanåt samlar jag befattningshavarna från de olika skiften och från dagarbetet i funktionsgrupper där de gemensamt kan diskutera sina utmaningar och jobba fram idéer kring vad de i just sin roll kan göra för att skapa förbättring.

Genom att sätta ihop arbetsgrupper som består av befattningshavare inom kategorier som annars inte träffas, jobbar Pia Gustavsson för att medarbetarna ändå ska ha en mångfald av perspektiv på verksamheten.

Att snappa upp signaler om välbefinnande kan vara knepigt på en arbetsplats med skiftarbete. För en tid sedan infördes mätverktyget Winningtemp.

– En gång i veckan mäter vi aspekter av psykosocial hälsa. Tillsammans har vi tagit fram mål för trivsel och nu kan vi arbeta proaktivt och faktabaserat med välbefinnandet på ett sätt som vi inte kunde tidigare.

Den stora utmaningen är att få alla att uppleva samma engagemang.

– Många medarbetare lägger mycket energi på att skapa förbättring och hitta lösningar, men om alla inte har samma driv så blir det svårt att komma framåt. Jag försöker hitta nyckelpersoner som befinner sig ute i verksamheten och som kan vara med och driva utvecklingsprojekt och engagemang.

Så börjar du arbetet med kulturen Pias tre tips:

  1. Skapa delaktighet genom att lösa problem tillsammans.
  2. Bygg nätverk mellan organisationens olika delar för en mångfald av perspektiv.
  3. Engagera nyckelpersoner som kan hjälpa dig att driva projekt.

Pia Gustavsson

Gör: Produktionschef på glasbruket Ardagh Glass i Limmared.
Ålder: 43.
Bor: Borås.
Familj: Två barn.
Medlem i Ledarna: Sedan 2010.
Karriär i korthet: Efter gymnasieexamen 1997 började Pia på Gislaved Gummi. Hon började på Ardagh Glass år 2000 med att jobba i produktionen. Reservskiftchef 2007, ordinarie skiftchef 2010, skiftchefskoordinator 2018 och produktionschef sedan 2019.

Läs mer på våra sidor om att Leda medarbetare.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!