Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 februari 2016

Chefsintervju: Utnyttja sprängkraften i hållbarhetsfrågorna

Coops hållbarhetschef Louise König är ett tungt namn inom svensk miljödebatt. Hon satsar på strategisk varumärkeskommunikation för att få organisationen och kunderna med sig på tåget.

– Många stora företag har insett att om vi ska fortsätta expandera så måste vi hantera jordens resurser på rätt sätt, säger Louise König. Men att gå från tanke och goda intentioner till att verkligen bygga in hållbarhetstänkandet i organisationen är ett stort och genomgripande arbete.

Som hållbarhetschef arbetar Louise König med att skapa strategier och mål, nyckeltal och beslutsstöd, att visa hur hållbarhet blir en allt viktigare förutsättning för att skapa bra affärer och generera samhällsnytta. Men det krävs mod, kunskap och erfarenhet för att driva hållbarhetsfrågor.

– Ska hållbarhetsarbetet fungera måste den som ansvarar för frågorna vara starkt knuten till ledningen, sitta i ledningsgruppen eller avrapportera i styrelsen. Och både vd och styrelseordförande behöver vara engagerade.

För att få med sig mellanchefer och organisationen är det viktigt med tydliga mål och riktlinjer, men framför allt måste du se till att medarbetarna har en grundläggande förståelse om vad miljötänk och hållbarhetsarbete innebär.

– Hållbarhetsarbetet ska vara en del av den löpande rapporteringen. Peka på de goda exemplen inom företaget, men ha också mod att prata om det som gick snett, se till att du har en lärande organisation.

När hållbarhetsarbetet väl börjar implementeras väcker det engagemang hos många.

– Sprängkraften i de här frågorna kan användas på många sätt. Vi ser att de attraherar medarbetare, genererar
kunder, skapar lönsamma affärer och bygger långsiktigt varumärkesvärde.

Louise Königs tips:

Etablera en riktigt bra omvärldsbevakning. Det ger beslutsunderlag och argument för en god strategi.
Underskatta aldrig vikten av kommunikation, internt och externt.
Ha uthållighet och tålamod. Skaffa ett externt nätverk där du får kontinuerlig påfyllning av nya insikter, kraft och energi!

Louise König

Jobb: Hållbarhetschef Coop.
Ålder: 45.
Bor: Stockholm.
Karriär: Många år i restaurangbranschen. Började som miljöchef på Ikea i slutet på 1990-talet och fortsatte som inköpschef i Sydostasien och så småningom hållbarhetschef på Ikea Distribution. Arbetade under några år som hållbarhetskonsult med fokus på IR-strategi och kommunikation. År 2011 började Louise König som hållbar affärsutvecklare på KF och gick därefter vidare som hållbarhetschef för KF och därefter för Coop.
Antal år som medlem i Ledarna: 2.
Senaste kontakt med förbundet: På seminarium i Almedalen.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2016.