Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 oktober 2016

Chefsintervju: Vi gjorde det enkelt att förbättra

I fem år satt Dan Svanfelt, på den tiden ansvarig för strategisk kommunikation, på ledningsgruppens möten och lyssnade på samma problem som dök upp om och om igen. Till slut blev han arg och tog själv på sig att förbättra processen för affärsutveckling.

– Jag tänkte att det måste finnas en enkel och fungerade process som gör att vi kan tillvarata medarbetarnas önskemål och erfarenheter för att utveckla verksamheten.

På PMC Hydraulics fanns visserligen en rutin för förslag på åtgärdsbehov och förbättringar, men systemet och datahanteringen upplevdes som komplicerad och det kom inte in mer än tio ärenden om året.

Dan Svanfelt införde ett mycket enkelt system. Han ställde fram whiteboards, post-it-lappar och pennor. Sedan uppmanade han alla medarbetare att skriva ner sina förslag på lappar och sätta upp dem på tavlan. Genast tog det snurr och förslagen började strömma in.

– En av nycklarna till att skapa engagemang hos medarbetarna var att sätta tröskeln lågt från början. Det skulle vara extremt enkelt att lämna förslag.

Dan Svanfelt samlade in lapparna en gång i veckan och förde systematiskt in dem i en loggbok. Han gick igenom förslagen och kopplade dem till företagets kpi:er och verksamhetsmål. När ledningsgruppen sedan skulle ta ställning till förslagen tittade man exempelvis på hur förslagen hjälper till att öka orderingången, förbättra leveransprecisionen eller minska antalet reklamationer.

I dag genomförs ungefär 60 procent av de förslag som kommer in.

– Eftersom alla förslag loggas och bokförs, börjar vi nu efter två år få ett bra statistiskt underlag och kan se hur metoden för verksamhetsutveckling också påverkar företagets siffror positivt, säger Dan Svanfelt.

Dan Svanfelts tips:

  • Lyssna till medarbetarnas röst och var systematisk i insamling och dokumentation av idéer och förslag.
  • Bekräfta medarbetarna och visa att det som är viktigt för dem även är viktigt för dig.
  • Agera direkt! Förbättringar som kostar småsummor kan medarbetarna själva genomföra.

Dan Svanfelt

Jobb: Affärsutvecklingschef på PCM Hydraulics.
Ålder: 50 år.
Bor: Limhamn utanför Malmö.
Karriär: El- och teleingenjör, diplomerad marknadsekonom, försäljningschef OEM Automatic,affärsområdeschef Parker Hannifin. Har gått ett 50-tal ledarskapsutbildningar (många genom Ledarna) och lika många säljutbildningar genom åren.
Så många rapporterar till Dan: Inga direktrapporterande. Arbetar både som intern och extern projektledare med affärsutveckling.
Antal år i Ledarna: Cirka 20.
Senaste kontakt med Ledarna: Medlemsservice för ett par veckor sedan samt utbildningen Chefen som coach i Malmö.

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2016.