Fler nyheter
Medlemsnyhet 4 juli 2018

Experten svarar: För litet lönepåslag – vad gör jag?

Trots bra resultat matchar den nya lönen inte mina förväntningar. Vad kan jag göra?

Fråga: Jag har haft lönesamtal med min chef och är inte nöjd med min nya lön. Vi är överens om att jag har uppnått ett mycket bra resultat och dessutom rott i land ett stort projekt som är avgörande för verk­samheten. Vad kan Ledarna hjälpa mig med?

Svar: Börja med vad som ligger till grund för löne­sättningen och hur din arbetsgivare resonerar när det gäller lön och lönenivåer. Finns det faktorer som du och din chef inte ägnat upp­märksamhet åt under året som påverkar bedömningen? Till exempel kriterier för att belöna hur du har utfört ditt ledarskap, som kompletterar målen. Prata med din chef om dina förväntningar på din löneutveckling och fråga vad du ska göra för att påverka lönen framåt i tiden. Det kan finnas annat än pengar som du värdesätter. Ni kanske kan hitta en lösning som gör att du känner dig nöjd.

Ett annat perspektiv på din fråga är att forskningen pekar på att det ofta är annat än lönen som ligger bakom missnöje med just lönen. En vanlig orsak är att det sak­nats dialog med chefen kring mål och arbetsinsats. Det är i vardagen du har möjlighet att påverka din chefs bild av din prestation. Dessutom blir du nöjdare med lönen ju mer specifik återkoppling du fått kring ditt beteende oavsett om det handlat om styrkor eller utvecklingsområden.

Vad som är en bra lön för dig kan bara du avgöra. Med Ledarnas chefslönestatistik kan du få en uppfattning om hur din kompetens värderas i omvärlden. Ett alternativ är ju att din lön redan matchar ditt uppdrag. Du har så att säga redan betalt för det du har åstadkommit. Du argumenterar då i själva verket för att uppdraget ska värderas högre. Arbetsgivaren kanske inte är beredd att betala mer för din prestation.

Är du långvarigt missnöjd med lönen, och om det känns utsiktslöst att höja lönen i din nuvarande roll, ska du överväga att byta jobb. Under förutsättning att de övriga delarna i arbetet inte är vik­tigare eller att du är beredd att byta ut dessa mot något okänt.

Ledarna förhandlar inte individuella löner utan lönen är en fråga mellan dig och din chef. Om din arbetsgivare har slarvat med löneprocessen eller du vill ha hjälp att reda ut din situation, kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200­–87 11 11.

Gör Lönekollen och jämför din lön med vad andra chefer tjänar.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6, juni 2018.