Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 mars 2024

Experten svarar: Hjälp, jag har blivit visselblåst – vad gör jag?

Per Karseland, förhandlare och chefsrådgivare på Ledarna, ger råd till en chef som blivit föremål för visselblåsning.
Per Karseland.

Fråga: Jag är chef på ett stort företag och har nu fått reda på att jag är föremål för en visselblåsning. Någon har anonymt rapporterat om oegentligheter eller missförhållanden kopplade till min roll och mitt agerande på arbetsplatsen. Hur ska jag hantera detta?

Svar: Lagen om skydd för visselblåsare kom till för att skydda den som larmar om missförhållanden av allmänintresse. Syftet med visselblåsarlagen är att främja öppenhet, ansvar och etiskt beteende inom organisationer genom att erbjuda skydd för den som avslöjar problem. Visselblåsare ska inte känna rädsla för repressalier.

Tänk på följande

Bevara lugnet och hantera det professionellt. Det är viktigt att du inte tar det personligt. Försök se det som en möjlighet att förbättra din verksamhet. Företag med fler än 50 anställda ska ha processer för hantering av visselblåsning. Dessa ska inkludera riktlinjer för hur de utreder anklagelser och ger stöd till alla inblandade parter, inklusive den anklagade.

Utredning. Arbetsgivaren kommer att genomföra en utredning för att fastställa fakta kring anklagelserna. Under utredningen är det viktigt med kommunikation och transparens kring processen. I den processen bör du få möjlighet att presentera din version av händelserna.

Respektera visselblåsarens rätt till anonymitet. Behåll en neutral och objektiv inställning. Det är viktigt att arbetsgivaren hanterar situationen på ett rättvist och opartiskt sätt. Detta innebär att du inte ska dra förhastade slutsatser om vem eller varför någon visselblåst innan en utredning har genomförts.

Förebyggande arbete. När situationen har hanterats, fokusera på att stärka förtroendet för dig själv och ta fram rutiner för att förebygga liknande incidenter. Arbeta proaktivt för att skapa en öppen och tillitsfull arbetsmiljö där anställda känner sig bekväma med att dela med sig av feedback och oro innan det går så långt som till visselblåsning.

Varje situation är unik, och det bästa är att rådgöra med hr-avdelningen eller att kontakta Ledarnas chefsrådgivning för att förstå dina rättigheter och det stöd som är tillgängligt för dig.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2024.

Här kan du läsa mer om Visselblåsning.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.