Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 februari 2023

Experten svarar: Hjälp, vi tappar vår personal!

Nyligen anställda medarbetare väljer att gå vidare till andra anställningar. Vad kan vi göra för att inte tappa fler? Ledarnas Anna Widing ger råd.
Anna Widing, chefsrådgivare på Ledarna.

Fråga: Jag är hr-chef på ett snabbväxande bolag där vi kontinuerligt behöver fylla på med ny personal. Vi är en generös arbetsgivare med bra villkor. Rekryteringen går bra, vi hittar bra personer med rätt kompetens. Det senaste året har vi dock noterat att vi tappat en del av de nyanställda som valt att gå vidare till andra anställningar. Hur ska vi lyckas behålla vår personal?

Svar: Det kan så klart finnas många anledningar till att personal väljer att lämna sin anställning. För att bygga upp er kunskap om detta kan det finnas mycket information att hämta i samband med avslutningssamtal. Öppna och ärliga samtal när beslutet att lämna redan är fattat kan vara en guldgruva av kunskap om vad som saknas eller kan förbättras för att få andra personer att fortsätta sin anställning.

Redan vid annonsering kring tjänsten och under intervjuerna skapas förväntningar från båda parter. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott samarbete är det viktigt att det som beskrivs och utlovas stämmer överens med det som upplevs när den nyanställde börjar.

Då du nämner att ni främst tappar dem som varit anställda i mindre än ett år skulle jag råda er att se över om det finns förbättringsområden för er ”onboarding”, alltså introduktionen av nyanställda. Att snabbt komma in i arbetsuppgifterna, förstå kulturen och bli en del av gemenskapen är viktiga faktorer för att känna lojalitet och engagemang.

Ett introduktionsprogram som säkerställer att alla praktiska saker är på plats är en självklarhet för många företag i dag. Men stöd från en erfaren och etablerad kollega som fadder eller mentor är inte lika självklart. Att introducera en ny medarbetare och kollega är ett gemensamt jobb för hela verksamheten. Att medarbetarna får bidra med sin erfarenhet kring arbetsuppgifter och kultur så att nya kolleger känner sig välkomna, det bygger starka band i en arbetsgrupp.

Vill personer ändå lämna sin anställning efter en väl genomförd introduktion så gör de i alla fall inte det för att de inte förstod det fina ni har att erbjuda, och då är det bara att önska dem lycka till.

Läs mer

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.