Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 april 2023

Experten svarar: Hur bedömer jag bäst på distans?

Hur ska jag som chef kunna bedöma medarbetarnas prestation när de jobbar mycket på distans? Anna Widing, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna, har några tips.
Anna Widing, chefsrådgivare och förhandlare.

Fråga: Jag är chef för en grupp som tidigare alltid arbetade på kontoret. Vi har anpassat oss bra till det hybrida arbetslivet och fördelar nu arbetstiden mellan hemmet och kontoret som vi själva önskar. Inför kommande utvecklingssamtal ser jag en utmaning i att kunna ge feedback och göra en rättvisande prestationsbedömning. Jag ser inte lika mycket detaljer, samarbeten etcetera som tidigare. Har ni några tips?

Svar: Prestationsbedömning på distans är nytt för många och det finns absolut anledning att se över detta i förhållande till nya arbetssätt. Många chefer har hittat former för att säkerställa både produktion och effektivitet, men flera har bitar kvar att se över när det gäller hur man bäst fångar upp till exempel mående, karriärplaner och samarbeten på det personliga och mellanmänskliga planet.

Ledarna gjorde nyligen en undersökning där vi ser en ökning av anställda som upplever att chefen inte kan bedöma deras prestationer. Det kan finnas många förklaringar till det, men det är rimligt att tro att distansarbete och färre kontakter med chefen kan bidra till de siffrorna.

När fler arbetar på distans behövs en ökad regelbundenhet i avstämningarna, och kanske fler, för att få grepp om både arbetsuppgifter och mående.

Mitt tips blir att du sammanställer vilka kriterier som bäst avspeglar dina medarbetares prestationer. När kriterierna är tydliga går du vidare till hur du kan följa upp dem. Troligen bör olika kriterier följas upp på olika sätt: En del via loggar och statistik och andra i dialog med medarbetaren.

Att ha en transparent och tydlig plan kring vad som följs upp för att följa såväl resultat som mående, skapar trygghet och struktur för både dig och dina medarbetare. Ett tips är att du låter dina medarbetare ha en egen punkt vid era avstämningar där de själva väljer vad som är viktigast för dem just nu. Det kan öppna för områden som du själv inte fångat, men som har betydelse för dina medarbetare.

Tips: Ta hjälp av vår Checklista för uppdragsdialog.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.