Fler nyheter
Medlemsnyhet 5 december 2021

Experten svarar: Hur får jag medarbetarna att vaccinera sig?

Har arbetsgivaren rätt att kräva vaccinering av sina medarbetare? Den frågan besvarar Ledarnas chefsrådgivare Per Karseland.
Per Karseland, chefsrådgivare på Ledarna.

Fråga: Kan jag kräva att mina medarbetare vaccinerar sig mot covid-19?

Svar: Huvudregeln är att du inte kan tvinga dina medarbetare att ta vaccin eller kräva svar på vilka som är vaccinerade. Däremot kan du under vissa förutsättningar göra förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning.

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär därför i sig ingen rätt för dig att vidta
arbetsrättsliga åtgärder, som uppsägning av personliga skäl. Du kan inte heller kräva vaccinering som ett villkor för fortsatt anställning. Det finns i nuläget inga rekommendationer från myndigheterna som innebär att arbetsgivare kan behandla ovaccinerade arbetstagare på annat sätt än vaccinerade.

Du kan dock uppmuntra dina medarbetare att vaccinera sig. Ett sätt kan vara att tillåta vaccination på betald arbetstid.

Däremot kan du under vissa förutsättningar göra förändringar i verksamheten för att hindra smittspridning. Du som chef har ansvar att se till att arbetsplatsen är trygg och säker. Det kan alltså finnas tillfällen när det är befogat att tillfälligt omplacera en medarbetare som är ovaccinerad.

Eventuella förändringar för ovaccinerade i en sådan situation måste ske inom ramen för arbetsskyldigheten i deras anställning. Du får bara göra det om det finns särskilda skäl utifrån verksamhetens behov. Ett sådant beslut kräver en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och då det ännu inte finns någon rättspraxis måste hela situationen bedömas. Ett exempel där det finns skäl att vara vaccinerad är roller där man möter många människor.

Sammanfattning vaccin på arbetsplatsen

  • Huvudregeln är att du inte kan tvinga medarbetare att ta vaccin.
  • Det är troligen inte sakliga skäl för uppsägning att vägra vaccinera sig.
  • Däremot kan du göra en tillfällig omplacering, om verksamhetens art är sådan att det finns risk för stor smittspridning, det kan behöva MBL-förhandlas. Bedömning görs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!