Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 februari 2021

Experten svarar: Hur kan jag höja min lön?

Hur ska jag nå fram i lönesamtalet? Ledarnas chefsrådgivare om hur du ska tänka i löneprocessen.

Fråga: Jag upplever att jag halkat efter i min löneutveckling. Kan ni ge mig råd eller tips om vad jag ska tänka på och vilka argument jag bör använda för att lyckas nå fram i samtalet med min chef?

Svar: I och med din fråga förstår vi att du kanske inte har någon direkt utvecklingsplan i ditt uppdrag. Börja därför med att själv göra en egen plan där du inventerar din kunskap och områden du behöver utvecklas i. Vad är det som påverkar din lön? Kan du redan här komma fram till vad som eventuellt kan ha gjort att du inte har/har haft en bra löneutveckling? Du behöver kanske utveckla din kompetens genom en utbildning.

Inför ditt nästa lönesamtal ska du se till att du är bra förberedd och har goda och hållbara argument. Informera din chef om att du anser att din löneutveckling inte har varit tillfredsställande de senaste åren, och att du nu vill göra en översyn av ditt löneläge där du presenterar den utvecklingsplan du gjort.

Samtidigt är det viktigt att du får tydliga mål satta för dig från din chef, så att du vet vad du ska sikta mot och utvecklas i. Målen ska bygga på verksamhetens mål så att du är en del av helheten i ditt uppdrag. Tillsammans gör ni sedan regelbundna avstämningar.

Innan ditt samtal kan du med hjälp av Lönekollen kan få en bild över hur din lönebild ser ut jämfört med andra medlemmar i Ledarna.

Ibland kan det bli fokus på enbart lönenivån. Ett tips kan vara att tänka över andra alternativ om ni inte når fram i lönediskussionen. Finns det kanske belöningar som skulle vara värdefulla för dig? Lönesamtalet är inte ett samtal som sker en gång per år, det är en löpande dialog.

Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal som Ledarna är part i, kan du logga in på Mina sidor, där du hittar det kollektivavtal som du omfattas av. I avtalet hittar du Ledarnas löneavtal som ger en bild av hur din arbetsgivare ska föra lönedialogen med dig.

Jag hoppas du känner dig styrkt i din lönedialog framöver. Önskar du en personlig dialog är du såklart välkommen att kontakta oss på chefsrådgivningen. Lycka till!

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!