Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 december 2022

Experten svarar: Hur kan jag peppa mina medarbetare?

Våga vara en visionär även i otrygga tider, är rådet som Ledarnas chefsrådgivare Linda Suslin Spiess ger till chefen som undrar hur hen ska motivera medarbetarna i oroliga tider.
Linda Suslin Spiess, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna.

Fråga: Mina medarbetare upplever att de har svårt att hålla motivationen och andan uppe på vår arbetsplats utifrån det rådande världsläge som vi befinner oss i rent generellt i samhället. Hur ska jag göra för att få dem att orka och dessutom känna sig trygga?

Svar: Det är viktigt att du som ledare står för positiva och energifyllda framtidsbilder. Våga vara en inkluderande visionär, och hjälp dina medarbetare och kolleger att behålla en positiv framtidstro. Att förmedla trygghet, även om du som ledare själv upplever den som något lägre, är en nyckelfaktor.

Att lyfta blicken och se att det ni fortsätter med, eller kanske lägger grunden till nu, är avgörande för hur just er framtid kommer att se ut. Skapa en känsla av gemenskap och tillförsikt så att ni vill, orkar och vågar mer. Var transparent, inkludera, fånga idéer och jobba med verksamhetens utveckling. Skapa dialog i gruppen om vad var och en behöver och hur ni stöttar och hjälper varandra på bästa sätt.

Använder vi den här tiden på ett strategiskt och konstruktivt vis, kan det komma en tid när ny kreativitet uppstår. En tid när vi kan skapa nya verksamheter, där det är möjligt att hitta nya marknader och arbetsområden. Nya tider skapar nya synsätt, behov och krafter. Använd ditt nätverk, skapa forum för benchmarking, det kan generera möjligheter som du inte varit medveten om.

I tider av ett mer osäkert världsläge är det naturligt att vi känner oro. Vi möter företagare och chefer som uttrycker att de är bekymrade över framtiden och vad som väntar.

Att ha mod och styrka att satsa och hålla ut är en annan av nyckelfaktorerna. Att i ett utmanande läge ge sig själv möjlighet att byta perspektiv kan också vara hjälpsamt. Ställ er frågan: När vi senare tittar tillbaka på det här läget – vad behöver vi då ha gjort eller åstadkommit för att känna stolthet och faktiskt konstatera att vi gjorde allt vi kunde?

Ett sista råd är att sprida riskerna. Lägg inte alla ägg i samma korg, utan se till att risker och möjligheter har en bra balans.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.