Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 november 2021

Experten svarar: Hur lönesätter jag när vi knappt träffats?

Hur sätter jag lön för en medarbetare som jag knappt träffar? Den frågan besvarar Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson.
Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson.

Fråga: Hur gör jag en korrekt bedömning av en medarbetare jag inte träffar så ofta? Hur ska jag tänka gällande att översätta prestation till pengar och hur förmedlar jag lönebeslutet till medarbetaren?

Svar: Att vara lönesättande chef på distans är utmanande. Att förstå medarbetarens roll, uppdrag och hur det utförs är dock en grundläggande uppgift för dig som chef oavsett hur ofta ni träffas. Det handlar om hur du ser på ditt ledarskap. Du ska driva och utveckla verksamheten. Då får du i dina vardagliga kontakter med medarbetaren så som via teams, telefon, mejl och fysiska möten bilda dig en uppfattning om hur uppdraget utförs. Stäm av, fråga, ta dig tid för uppföljningsdialog under hela verksamhetsåret. Det behöver inte vara så formellt utan det primära är att ni har en återkommande dialog kring arbetet. Våga även be om feedback från andra chefer, medarbetare eller externa kontakter som är närmare din medarbetare.

Att översätta prestation till pengar kan verka klurigt men här finns inga genvägar. Som chef behöver du gå igenom två etapper för att skapa acceptans för process och lön. Först går ni igenom lönepolicy samt den årliga löneöversynsplanen från ledningen. Skapa en förståelse för hur organisationen ser på lön kopplad till utveckling av verksamheten. Detta görs med fördel tillsammans med hela arbetsgruppen. Därefter vid det individuella lönesamtalet presenterar du vad som ligger till grund för din bedömning.

Lönesamtalet går att genomföra med kvalitet på distans men att föredra är ändå det fysiska mötet. I samtalet går du igenom hur du upplever att medarbetaren har utfört sitt arbete. Du använder ett jagbudskap i din dialog. Verksamhetens och medarbetarens uppdrag, mål och prestation är i fokus. Stäm av dina tankar med medarbetaren. Avslutningsvis berättar du hur du har tänkt belöna din medarbetare. Här är det viktigt att du bibehåller fokus på jagbudskapet och ditt mandat att sätta lön. Förhoppningsvis upplever medarbetaren att löneprocess och lönesamtal har gått till på ett juste sätt och då finns en stor möjlighet till acceptans för den nya lönen.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!