Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 augusti 2023

Experten svarar: Hur minskar vi risken för dataläckage?

Hur minskar vi risken för informationsläckage i verksamheten? Ledarnas Per Karseland tipsar om fyra viktiga punkter att tänka på.
Per Karseland, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna.

Fråga: Jag arbetar som chef i en verksamhet som hanterar en hel del känslig information. Vi diskuterar och informerar mycket om vikten av att hantera den på ett säkert sätt. Vad mer kan vi göra för att minska risken för informationsläckage?

Svar: Skyddet av information och företagshemligheter är en ständig utmaning. En risk är illojala eller omedvetna medarbetare. Men det finns strategier som arbetsgivare kan använda för att skydda sig mot sådana hot.

1. Implementera en robust informationshanteringspolicy

En stark policy är grundläggande för att skydda företagets informationstillgångar. Definiera och kommunicera tydliga riktlinjer för hur information ska hanteras, vilken typ av information som är konfidentiell och hur den får användas och spridas. Med tydliga riktlinjer blir det lättare för medarbetarna att veta vad som förväntas och vilka konsekvenser det kan bli om man bryter mot dem.

2. Skapa medvetenhet och utbilda medarbetare

Medvetna och välutbildade anställda är ett viktigt försvar mot oavsiktliga läckor. Erbjud regelbundet utbildningar om vikten av att skydda företagets information och företagshemligheter. Genom att öka medvetenheten om de potentiella konsekvenserna av illojal verksamhet kan arbetsgivare skapa en kultur av ansvar och integritet.

3. Begränsa tillgången med behörighetskontroller

Ett sätt att skydda sig är att begränsa tillgången till känslig information med strikta behörighetsregler. Genom tekniska lösningar som autentisering och behörighetsnivåer kan ni se till att endast de som behöver tillgång till specifik information kommer åt den. Det minskar risken för oavsiktlig eller avsiktlig spridning av företagshemligheter.

4. Använd automatiska kontrollsystem

Det finns system för att logga användning av system och nätverk. Det kan till exempel vara e-post, webbaktivitet och filåtkomst. Med sådana kan potentiella misstänkta identifieras tidigt. Det är dock ytterst viktigt att följa lagar om integritet och övervakning.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.