Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 juni 2022

Experten svarar: Hur ska jag tolka min chefs missnöje?

Min chef tycker att jag prioriterar fel och underpresterar. Hur ska jag hantera det? Ledarnas ledarskapsutvecklare Anki Udd ger råd och tipsar om uppdragsdialog.
Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Fråga: För en tid sedan blev jag kallad till ett möte med min närmaste chef, som då framförde att jag underpresterat och inte prioriterat som jag borde. Jag blev chockad, då jag alltid är mån om att göra ett bra jobb, att ta mitt ansvar och inte minst att anpassa verksamheten till de ständigt pågående förändringar som sker i företaget.

Att inte känna att jag har fullt förtroende gör mig både ledsen och frustrerad. Jag blev heller inte klar över varför min chef tycker att jag underpresterat och felprioriterat. Jag kan väl inte förväntas springa till min chef varje gång jag tar ett beslut eller behöver hantera något för att stämma av att jag gör ”rätt”?

Svar: Nej, det är orimligt att som chef behöva stämma av allt du gör. Däremot verkar det finnas ett behov av att tydliggöra ditt uppdrag och vilka mandat du har. Att som chef uppleva en osäkerhet kring huruvida du presenterar tillfredsställande eller prioriterar rätt saker riskerar att negativt påverka dig, ditt engagemang och välbefinnande.

Du och din chef behöver ha en löpande dialog där ni stämmer av era ömsesidiga förväntningar, inte minst mot bakgrund av att det verkar ske en hel del förändringar i företaget som sannolikt ändrar förutsättningarna och vad som behöver prioriteras.

Att beskriva ett chefsuppdrag i en detaljerad befattningsbeskrivning är varken önskvärt eller praktiskt möjligt, då uppdragen hela tiden förändras beroende på verksamhetens utveckling. Men för att ditt uppdrag som chef ska vara begripligt och så tydligt som möjligt ska det inte finnas någon tveksamhet vad avser ditt uppdrag och dina ansvarsområden, ditt mandat och dina befogenheter, vilket stöd du har att tillgå i organisationen och verksamhetens mål.

Se till att boka in löpande avstämningar med din chef och ta gärna hjälp av Ledarnas checklista för uppdragsdialog för inspiration till frågeställningar som syftar till att skapa ökad tydlighet och samsyn kring ditt chefsuppdrag.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!