Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 oktober 2020

Experten svarar: Hur tar jag upp känsliga ämnen på distans?

Chefen misstänker att medarbetaren fallit tillbaka i missbruk, men hur ska hen ta upp det när de arbetar på distans? Ledarnas chefsrådgivare vägleder.

Fråga: Jag är en närvarande chef som alltid haft bra koll på hur mina medarbetare mår. Nu med lång tids distansarbete känner jag en oro för en av mina medarbetares dryckesvanor. Det är mest en magkänsla, men hen har tidigare haft en beroendeproblematik. När vi inte ses på samma sätt som tidigare upplever jag att det är svårt att ta mitt arbetsmiljöansvar och ställa frågor. Hur kan jag ta upp ett så känsligt ämne utan att kränka medarbetaren?

Svar: Att inte kunna träffas under lång tid gör att de vanliga signalerna som beteendeförändringar i vardagen, korttidsfrånvaro och signaler från kolleger inte finns naturligt. Som chef måste du hitta andra sätt att få till dig signaler på hur din personal mår.

Vi svenskar har en väldigt tydlig gräns mellan privat och arbetsliv, men nu när vi arbetar på distans blir det ännu viktigare för dig att använda dig av metoden att ställa frågor.

Arbetsmiljölagen lägger ett tydligt ansvar på chefen att förebygga ohälsa och agera om en medarbetare blir sjuk eller säkerheten äventyras.

Börja gärna samtalet med att du själv är lite obekväm i att ställa sådana här frågor, framför allt nu digitalt. Den öppningen gör ofta att personen inte känner sig i underläge.

Tänk på hur du ställer frågan. Gör det med ett förhållningssätt som bygger på omsorg, men nämn också att du har ett ansvar utifrån lagen. Precis som i alla samtal där det finns ett problem bör du ta upp det som är konkret, men om du bara har en känsla är det ändå viktigt att fråga och visa att du är intresserad och behöver veta.

Genom att ställa frågan har du gjort individen uppmärksam på att du har dessa frågor på agendan, vilket kan hjälpa hen. Nämn gärna att din skyldighet också är individens möjlighet. Är personen orolig över att hens alkoholvanor gått över styr under den långa tid vi inte fått arbeta på kontoret, och fått svårt att skilja på arbetsvecka och helg, kan man få hjälp från sin arbetsgivare.

För att hantera ett individproblem, ta hjälp av era policyer och/eller hr. Du kan också få stöd i hur du kan hantera problemet genom att kontakta vår chefsrådgivning.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!