Fler nyheter
Medlemsnyhet 11 september 2019

Experten svarar: Kan jag bli uppsagd över telefon?

Ledarnas chefsrådgivare reder ut vad som gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Fråga: I går ringde min chef och sa upp mig via telefon. Det har uppstått en arbetsbrist, fick jag veta. Och min arbetsgivare meddelar att min uppsägningstid på tre månader börjar gälla från i dag. Stämmer detta? Skulle inte arbetsgivaren ha kontaktat er först?

Svar: Om en arbetsgivare ämnar göra en förändring i en anställds anställning eller tjänst, har den en förhandlingsskyldighet enligt MBL (medbestämmandelagen), med den arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, i ditt fall Ledarna. En förutsättning är också att arbetsgivaren har ett kollektivavtal som Ledarna är part i.

Ofta härrör förhandlingen från en omorganisation. Det kan vid ett sådant tillfälle framgå att just din tjänst försvinner i den nya organisationen. Arbetsgivaren ska då göra en omplaceringsutredning för att se om det finns någon ny tjänst att erbjuda dig i den nya organisationen. Finns det då en tjänst som är skälig, utifrån anställningstid och kompetens, ska du erbjudas den.

Tackar du ja till detta erbjudande kan det innebära förändrade villkor i din anställning, eftersom villkoren är kopplade till det nya uppdraget.

Tackar du nej till erbjudandet har arbetsgivaren ingen skyldighet att erbjuda dig något annat, och du kan då bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Av lagen om anställningsskydd framgår att en uppsägning ska vara skriftlig. Detta är dock en ordningsföreskrift vilket medför att en muntlig uppsägning, även i ett telefonsamtal, är giltig och uppsägningstiden börjar gälla.

Arbetsgivaren kan dock bli skyldig att betala skadestånd för brott mot ordningsregeln och tidsperioden eller tidsfristen för att överklaga en uppsägning förlängs. Om det uppstår olika meningar om vad som sas vid uppsägningstillfället har arbetsgivaren bevisbördan. För att undvika oklarheter är en skriftlig uppsägning alltid bäst.

Observera dock att det för den som jobbar inom staten och omfattas av lagen om offentlig anställning finns ett krav att en uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig.

I uppsägningsbeskedet ska det framgå hur lång din uppsägningstid är. Det ska även framgå att du har en återanställningsrätt och att du har möjlighet att överklaga denna uppsägning inom 14 dagar.

Det förekommer att man blir erbjuden en arbetsbefriad uppsägningstid, då med bibehållna förmåner. Men din arbetsgivare kan också begära arbetsplikt under uppsägningstiden. Om den nya organisationen redan har trätt i kraft och din tjänst har försvunnit, har din arbetsgivare rätt att använda dina kompetenser där det för tillfället kanske behövs en stöttning.

Läs mer om arbetsrätt.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2019.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!