Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 april 2022

Experten svarar: Kan slitage dras av på slutlönen?

Är det rätt av den tidigare arbetsgivaren att göra avdrag för slitage på en dator när jag slutar? Ledarnas chefsrådgivare vet vad som gäller.

Fråga: Jag har nyligen avslutat en anställning hos min förra arbetsgivare, och har precis fått mitt lönebesked för slutlönen. På beskedet har man angivit ett avdrag på 4 000 kronor för ”skadad laptop”. Datorn hade lite märken och små bucklor men dessa hade ingen påverkan på funktionaliteten. Får de verkligen göra så?

Svar: En arbetsgivares rätt att göra avdrag på lön regleras i Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, även kallad kvittningslagen. Den gäller framför allt om det är konstaterat att en medarbetare är skyldig att betala tillbaka lön som hen har fått felaktigt. Det finns då både särskilda och mycket specifika krav avseende i vilken omfattning och under vilka omständigheter en sådan kvittning får genomföras från arbetsgivarens sida.

Utifrån det scenario du beskriver gäller grundprincipen att om en arbetsgivare vill tillämpa kvittning, är denne skyldig att ha den anställdes medgivande, vilket man ju inte har i ditt fall.

Dessutom rör det sig ju här om ett arbetsredskap du nyttjat i tjänsten. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsredskapen och därmed är det också arbetsgivaren som ska stå för kostnader för utbyte eller reparationer. Det gäller oavsett om det rör sig om en industrimaskin eller en laptop. Enda undantaget avseende en anställds skyldighet att betala för trasigt eller skadat arbetsverktyg är om den anställde med uppsåt förstört bolagets egendom.

I ditt fall blir det ännu mer märkligt eftersom datorn dessutom fungerar, så även det faktumet innebär att arbetsgivaren inte får lov att göra ett ensidigt, ej medgivet avdrag för kosmetiskt slitage eller liknande.

Mitt råd är att du tar en dialog med din tidigare arbetsgivare och uppmanar dem att betala tillbaka det avdrag man på eget bevåg har gjort på din slutlön.

Sammanfattningsvis: En arbetsgivare kan inte ensidigt och utan godkännande från anställd göra något avdrag på lönen för skada på arbetsredskap som använts i tjänsten.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!