Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 januari 2021

Experten svarar: Måste jag acceptera nya arbetsuppgifter?

När det tillkommer arbetsuppgifter som inte fanns med i beskrivningen av rollen vid anställningen, måste jag acceptera det? Ledarnas chefsrådgivare svarar.

Fråga: Jag anställdes för ett år sedan. I början fungerade allt bra, arbetsuppgifter jag hade låg inom ramen för mitt uppdrag. Nu upplever jag att allt fler arbetsuppgifter läggs på mig, främst reagerar jag på nya arbetsuppgifter som inte nämndes i samband med att jag anställdes. Måste jag acceptera detta?

Svar: I grundläget ja, då arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet.

Den rätten förutsätter också att du som arbetstagare uppfyller dina skyldigheter
att utföra arbete. Som chef omfattas du av både rätten, plikterna och skyldigheterna. Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan bestämma; verksamhetens former, hur arbetet ska organiseras och utföras, vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet, dina arbetstider, föreskrifter och policyer som ska gälla på arbetsplatsen, förflyttning eller omplacering av dig som chef och anställd inom ramen för din arbetsskyldighet.

Förutom skyldigheten att följa arbetsgivarens beslut åtar du dig också grundläggande skyldigheter gentemot arbetsgivaren när du ingår ett anställningsavtal. Skyldigheterna gäller även om de inte framgår av anställningsavtalet. Den mest grundläggande skyldigheten är arbetsplikten. Så länge arbetsgivaren begär att du ska utföra arbetsuppgifter för arbetsgivarens räkning, vilka klassas som tjänstemannauppgifter och kan utföras utan större utbildningsinsatser, har du en skyldighet att utföra dem. Utöver detta finns viktiga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal eller praxis.

Att vara anställd innebär en stark lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, ju högre ställning du har desto större krav på lojalitet. Skyldigheterna gäller under hela anställningstiden, även under uppsägningstiden, oavsett om du som anställd är arbetsbefriad eller inte. Arbetsledningsrätten är inte oinskränkt utan påverkas av lagar, kollektivavtal och praxis, exempelvis fackförbundens rätt till inflytande genom MBL.

Läs mer om Arbetsledningsrätt, arbetsplikt och lojalitetsplikt.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!