Medlemsnyhet 15 februari 2022

Experten svarar: Måste jag arbeta heltid på kontoret?

Hur fungerar egentligen förtroendearbetstid? Kan chefen ha synpunkter på vilka tider jag är på kontoret? Ledarnas chefsrådgivare vet vad som gäller.

Fråga: Jag har förtroendearbetstid och går ibland tidigt när jag hämtar barn på förskola. Sedan jobbar jag igen den tiden hemifrån på kvällen. Nu har min chef ifrågasatt min tid, kan hen kräva att jag arbetar 100 procent på kontoret?

Svar: Med förtroendearbetstid avses arbetstid som man som anställd, med hänsyn till sina arbetsuppgifter, har förtroendet att själv disponera.

Rent formellt regleras det i anställningsavtalet och står det förtroendearbetstid är det till stor del arbetsuppgifterna som styr arbetstiden och var jobbet kan utföras, inte arbetsgivaren. Underförstått är dock att det är just förtroende som ska gälla mellan den anställde och arbetsgivaren och att man som anställd ska se till att utföra sitt arbete på ett bra sätt och på tider så att verksamheten inte drabbas negativt. 

I det ingår till exempel att vara med på möten och sammankomster som många gånger kan ligga på tider man inte själv styrt över. Mer praktiskt kan man tillägga att vid förtroendearbetstid behövs, som vid andra typer av anställningar, kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den anställde om arbetsmängd och hur arbetstiden planeras på ett effektivt sätt. Både arbetsgivaren och den anställde har ett gemensamt ansvar för att den anställde inte arbetar mer eller mindre än vad som är avtalat. Det finns även så kallad oäkta förtroendearbetstid, som innebär att den anställde ska vara på arbetsplatsen mellan vissa i anställningsavtalet angivna klockslag, men inte behöver stämpla in eller ut.

Vid oreglerad arbetstid ska arbetet utföras under avtalad mängd timmar, till exempel 40 timmar/arbetsvecka. Då har man uppgifter som gör att arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetsdagen börjar och slutar eller exakt var arbetet ska utföras.

Sammanfattningsvis om förtroendearbetstid

Vad som står i ditt avtal påverkar om din chef kan kräva att du utför ditt arbete på kontoret och under en viss tid, eller om verksamhetens behov styr när du är på plats. Om du har förtroendearbetstid i avtalet och det inte påverkar verksamheten behöver din chef motivera varför det inte fungerar så som du nu har lagt upp din tid.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!