Fler nyheter
Medlemsnyhet 24 januari 2019

Experten svarar: Måste jag jobba natt?

Ledningen i USA vill införa fasta möten som innebär att jag ska vara tillgänglig nattetid. Måste jag ställa upp på det? Ledarnas chefsrådgivare svarar.

Fråga: Jag är verksamhetschef i ett internationellt bolag med ledningen i USA. I dag rapporterar jag till bolaget varje månadsskifte via e-post. Ledningen har nu kommit med nya direktiv där de vill ha skypekonferens i stället. Ägarna vill ha en fast mötestid klockan 10.00, lokal tid. Det innebär att jag skulle behöva vara tillgänglig via skype klockan 04.00 svensk tid. Är vi skyldiga att ställa upp på de olika tidszonerna?

Svar: I arbetstidslagen fram­går bland annat att i dygns­vilan ingår ”icke­arbete” under tiden klockan 00.00–05.00.

Det innebär i princip ett natt­arbetesförbud. Lagen medger dock att arbete bedrivs (i vissa fall) mellan dessa klockslag om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, för att viktiga samhällsintressen ska kunna tillgodoses, till exempel el­, gas­ och vattenförsörjning och räddningstjänst. Även vissa it-­verksamheter kan anses undantagna nattarbete. Detta på grund av att sådana många gånger sköts globalt och att det då inte går att ta hänsyn till tidszonerna.

Av din fråga framgår det inte att detta skulle gälla en it-­verksamhet, därmed går det inte att se det som om du lyder under undantagen.

Det innebär att du inte har någon skyldighet att ansluta dig till möten nattetid, då din arbetsgivare måste förhålla sig till den lag som gäller i Sverige.

I din fråga låter det som om förändringen av rappor­tering inte har skett ännu. Så förslagsvis beskriver du och dina kolleger ert dilemma och föreslår att ledningen skjuter fram mötet något så att ni alla kan delta på en rimlig tid.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2019.

Läs mer om arbetstid

  • Mer om vad som gäller för chefens och medarbetarnas arbetstid.