Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 oktober 2019

Experten svarar: Måste lön vara så trist?

Ledarnas lönestrateg ger dig tips om hur du ökar engagemanget kring lönesättningen, både för dig som lönesättande chef och för dina medarbetare.
Peder Bertilsson, Ledarnas lönestrateg.

Fråga: Jag har jobbat som enhetschef i min organisation i fem år och jag känner inte längre ett riktigt engagemang för att ta tag i nästa års lönebudget och lönerevision. Det känns som jag upprepar mig inför mina medarbetare och att de inte känner sig speciellt motiverade inför lönesamtalen. Vad kan jag göra för att öka engagemanget och meningsfullheten runt mitt uppdrag som lönesättande chef?

Svar: Många av ledarskapets uppgifter innebär ett upprepande av årligen återkommande arbetsuppgifter och det kan lätt uppkomma en känsla av slentrian. För att bryta ett sådant här skeende är mitt råd att gå tillbaka till grunden för verksamheten, varför du och dina medarbetare befinner er varje dag på arbetsplatsen.

Ta dig tid att lyfta blicken och reflektera över din organisations vision, övergripande mål och värdegrund. Den här reflektionen kan med fördel göras tillsammans med fler chefer i organisationen. Se till att avsätta tid och träffas för att resonera kring detta och dokumentera ert arbete. Sedan behöver du formulera detta för din enhet, där ni reflekterar och diskuterar kring hur den övergripande bilden påverkar enhetens vardag.

Varför ska du reflektera, dokumentera och kommunicera dessa övergripande aspekter tillsammans med dina medarbetare? Poängen är att en god lönebildning och utveckling av verksamheten hänger ihop. En förutsättning för att du och dina medarbetare ska vara motiverade kring lönebildningen är att ni förstår hur ni bidrar till det övergripande sammanhanget och visionen.

Genom att prata om verksamhetens behov och medarbetarens bidrag till verksamhetens utveckling, om medarbetarens mål, förväntningar, prestationer och förutsättningar, skapar ni en gemensam förståelse för hur medarbetarens nya lön har tillkommit. Det här ska inte göras enbart en gång om året utan snarare kontinuerligt under hela året. Försök möta medarbetaren i vardagens utmaningar. Var nära, lyssna och återkoppla. Nyckeln till engagemang är att du ser och bekräftar medarbetarens arbete. Ditt beteende ger alltså en möjlighet till en ökad tillit i gruppen och i förlängningen en ökad öppenhet och ökat engagemang.

Sugen på mer lönesnack? Här läser du om Lönesättning.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2019.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!