Fler nyheter
Medlemsnyhet 22 januari 2020

Experten svarar: Min arbetstid räcker aldrig till

Ledarnas chefsrådgivare och coach Catarina Gimströmer ger tips till chefen som tycker att tiden aldrig räcker till.
Catarina Gimströmer, chefsrådgivare och coach.

Fråga: Jag jobbar jämt och jag vet därför inte om jag vill vara chef längre. Behöver det vara så här?

Svar: Nej, det behöver inte vara så. Att få känslan att inte räcka till som chef är en fråga som vi på Ledarna ofta får från våra chefsmedlemmar.

Vad betyder oreglerad arbetstid? Svaren finner vi i arbetstidslagen, ditt anställningsavtal, gällande kollektivavtal och EU-direktiv. För tjänstemän som har stor frihet att själva bestämma över sin arbetstid är det vanligt att rätten till övertidsersättning avtalas bort. Detta brukar kompenseras med högre månadslön och/eller fler semesterdagar. Gör gärna en skriftlig avstämning med din chef årligen hur mycket du arbetar och hur stor ersättningen/kompensationen är.

Du behöver göra en handlingsplan som du ska förankra med din chef. Här kommer förslag.

  • I det partsgemensamma arbetet med kollektivavtalen har vi fått in skrivningar om just hållbara chefer. Vad har skett på er arbetsplats utifrån just ert kollektivavtal? Det är bra att ha detta som underlag i dialogen med din chef.
  • När vi ser över möjligheten att spara tid, utgår vi ofta från hela timmar. Men försök i stället hitta block om fem minuter här och där som du kan göra till egentid. Hur ser en vanlig vecka ut för dig på jobbet? Kan du sortera dina arbetsuppgifter utifrån MÅSTE – BORDE – HADE KUNNAT.
  • Kan du vid gruppmöten som du leder starta upp mötet, lämna över ordförandeposten till en medarbetare och sedan komma tillbaka för att bli delgiven resultatet? Om du då sparar 30 minuter är det mycket egentid och gruppen kan många gånger lyftas av ansvaret. Finns det några uppgifter du kan delegera?
  • Kan du närvara vid några möten endast via telefon? Kan du planera ditt arbete så att vissa arbetsuppgifter passar bättre att göra hemifrån för att på så sätt minska restiden och få mer tid över? Kanske medför det att du blir mindre störd och mer effektiv.

Du behöver självklart inte vara ensam i denna resa. Du kan ta hjälp av oss på Ledarna, via vår tjänst chefscoachning. Chefscoachningen ingår i ditt medlemskap.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!