Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 januari 2024

Experten svarar: Min medarbetare spelar in våra samtal

Min medarbetare har börjat spela in alla våra samtal. Hur ska jag hantera det? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Linda Suslin Spiess om att återskapa tillit.
Linda Suslin Spiess.

Fråga: Jag har en medarbetare som jag upplever utmanar mig i mitt chefskap och som på olika sätt vill sätta dit mig. Personen i fråga har nu börjat spela in alla samtal vi har. Jag tycker att detta är fruktansvärt obehagligt och vet inte längre hur jag ska hantera det. Vad ska jag göra?

Svar: Det låter som tilliten i er relation behöver återupprättas om möjligt. Något gör att din medarbetare uppfattar att hen befinner sig i en situation som gör att bevis måste samlas och att ord kan komma att stå mot ord.

Det är viktigt att tala om det som pågår, att du beskriver hur du uppfattar det och att du önskar att det upphör. Fråga medarbetaren vad det är som gör att hen tycker att det är nödvändigt att spela in och vad det ska användas till. Fundera på alternativa förslag för hur du kan säkerställa en miljö som upplevs trygg för er båda och hur ni kan se till att ni uppfattar det som sägs på samma sätt. En möjlighet kan vara att ni inte har enskilda möten, att ni alltid har en tydlig agenda att följa och tar med en opartisk person som kan föra anteckningar, som ni sedan tar del av båda två.

Enligt Brottsbalken 4kap 9 a § (BrB) är det olagligt att olovligen spela in ljud från samtal där man själv inte deltar. Om man däremot själv deltar, behöver man inte ens fråga om lov. Om syftet med inspelningarna är att komma till rätta med exempelvis arbetsuppgifter eller arbetsmiljö, kan det vara i sin ordning. Skulle det däremot vara så att din medarbetare endast gör det för att ”sätta dit dig”, det vill säga skada dig som arbetsgivare, kan det utgöra ett brott mot lojalitetsplikten.

Om du känner dig rådvill kring huruvida du behöver reda vilket juridiskt lagrum det faller inom, råder jag dig att ta hjälp av expertis inom området.

Mitt råd till dig utifrån den situation du befinner dig i är att initialt fokusera på att skapa förutsättningar för en trygg dialog, att öppet och ärligt lyssna in varandra för att på så sätt arbeta för ökad tillit och respekt. Lycka till!

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2024.

Läs mer på våra sidor om att Leda medarbetare.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.