Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 december 2020

Experten svarar: Omplacering – vilken annan tjänst kan jag kräva?

Vilken typ av tjänst kan jag kräva när min nuvarande chefstjänst försvinner i omorganisation? Ledarnas chefrådgivare Anita Sandström svarar.
Anita Sandström, chefsrådgivare.

Fråga: Jag har fått veta av min arbetsgivare att det pågår en omorganisation där min chefstjänst kommer att tas bort. De ska först göra en omplaceringsutredning – vilken tjänst kan jag kräva?

Svar: Innan en uppsägning på grund av arbetsbrist vid en omorganisation kan bli
aktuell, är arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd, LAS, skyldig att utreda möjligheten till omplacering i hela verksamheten. En omplacering förutsätter att ingen annan ska behöva sägas upp till följd av omplaceringen och att den som erbjuds tjänsten ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet efter en upplärningsperiod.

Arbetsgivarens skyldigheter gällande omplacering är begränsade till det egna företaget (organisationsnumret), och omfattar inte andra företag ens om de tillhör samma koncern.

Ingen turordning råder vid omplacering enligt LAS 7 §. Arbetsgivaren har rätt att välja i vilken ordning de anställda som riskerar uppsägning erbjuds omplacering.

Om möjligt ska erbjudandet om omplacering avse ett arbete som är ungefär likvärdigt med det tidigare arbetet eller i ungefärlig nivå med dina kvalifikationer.
Du kan inte kräva att få en viss tjänst, utan kan behöva acceptera en lägre sysselsättningsgrad, ett mindre kvalificerat arbete, lägre lön eller längre avstånd mellan hem och arbetsplats. LAS omfattar inte något befattnings eller löneskydd. Tackar du nej till ett skäligt erbjudande löper du risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Finns inga lediga tjänster att omplacera dig till, ska arbetsgivaren enligt LAS upprätta en turordningslista för de tjänster som finns kvar i organisationen. Listan bestäms i första hand utifrån anställningstid, förutsatt att hen har tillräckliga kvalifikationer.

LAS reglerar också att arbetsgivaren på eget initiativ måste förhandla med berörda fackförbund innan beslut fattas om viktigare förändringar som rör verksamheten eller fackanslutna medarbetares arbets- eller anställningsförhållanden. I de flesta fall har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med Ledarna om en omorganisation berör en medlem.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!