Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 april 2021

Experten svarar: Rätt att ta ledigt vid anhörigs sjukdom?

Rätt till ledighet vid nära anhörigs sjukdom? Ledarnas chefsrådgivare Ann Lindberg vet vad som gäller.
Ann Lindberg, chefsrådgivare.

Fråga: Jag har en nära anhörig som blivit allvarligt sjuk och jag skulle behöva vara ledig. Jag har frågat min arbetsgivare som säger att jag då får ta semester. Jag har hört att man har rätt att vara ledig av trängande familjeskäl, kan ni utveckla det vore jag mycket tacksam. 

Svar: Rätten till ledighet från arbete regleras i lagar och kollektivavtal. För att få reda på vad som gäller på just din arbetsplats bör du i första hand stämma av med personalavdelningen om ni har ett kollektivavtal. Vissa kollektivavtal har villkor som ger dig rätt till lön under ledighet för enskilda angelägenheter.

Finns det inte något kollektivavtal på din arbetsplats är det främst två lagar som kan bli aktuella. Enligt lagen (1998:2019) om rätten till ledighet av trängande familjeskäl har du rätt till obetald tjänstledighet från din anställning för frånvaro under ett mindre antal arbetsdagar i samband med sjukdom eller olycksfall som kräver din omedelbara närvaro. Du har ingen anmälningsskyldighet men bör underrätta arbetsgivaren så snart som möjligt.

Familj och nära anhörig brukar exempelvis vara make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Är någon i din familj svårt sjuk kan du även få rätt till ledighet för att vårda den närstående enligt lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård. Med svårt sjuk menas att sjukdomen utgör ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Ledighet kräver att den anställde får närståendepenning från Försäkringskassan. Underrättelse ska ske till arbetsgivaren så snart som möjligt innan ledigheten.

Utöver rätt till ledighet av trängande familjeskäl eller ledighet för vård av närstående har du inte någon självklar rätt till någon längre tjänstledighet för privata angelägenheter. Självklart kan din arbetsgivare bevilja tjänstledighet men är dock inte skyldig till det.

Det är viktigt att du får ett godkännande av din arbetsgivare innan du tar ledigt för att inte riskera olovlig frånvaro. Jag hoppas detta hjälper dig så att du kan hitta en lösning på din situation tillsammans med din arbetsgivare.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!