Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 maj 2022

Experten svarar: Vad innebär förskottssemester?

Hur fungerar det med förskottssemester när företaget saknar kollektivavtal? Det undrar en medlem som ska påbörja en ny anställning. Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Ann Lindberg svarar.
Ann Lindberg.

Fråga: Jag är medlem hos er sedan en tid och har nu fått ett erbjudande om en ny
anställning som chef i ett privat företag. Företaget som jag ska börja på har inget kollektivavtal men säger att de tillämpar förskottssemester. Vad innebär det för mig?

Svar: Det finns ingen lag som ger en anställd rätt till att få förskottsemester. Det är upp till varje arbetsgivare att erbjuda det. I korthet innebär det att du får ersättning, betald semester, från din arbetsgivare under det första intjänandeåret och slipper ta obetald semester som du alltid har rätt till. Tackar du ja till förskottssemester uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det avdrag som din arbetsgivare skulle ha gjort om du tagit ut obetalda dagar. Din arbetsgivare har rätt att kvitta förskottssemester mot den semesterersättning som du skulle få om du slutar din anställning inom fem år.

Din arbetsgivare kan inte kvitta förskottssemester om din anställning skulle upphöra inom femårsperioden på grund av:

  • arbetstagarens sjukdom
  • förhållanden som avses i 4 § tredje stycket, lagen om anställningsskydd (arbetsgivare som åsidosatt sina ålägganden gentemot den anställde)
  • uppsägning från arbetsgivarens sida (arbetsbrist).

För att arbetsgivaren ska kunna kvitta förskottssemester mot slutlönen (lön utöver semesterersättningen) krävs att du i förväg har ett avtal med arbetsgivaren om regleringen.

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan det finnas andra regler kring förskottssemester.

En skillnad mellan lag och kollektivavtal är hur de fem åren räknas. I kollektivavtal räknas de fem åren från den anställdes första anställningsdag. Annars räknas de fem åren från det att du tagit ut förskottssemester.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!