Fler nyheter
Medlemsnyhet 19 juni 2023

Experten svarar: Varför visar hen inget engagemang?

Jag tror att min medabetare är en quiet quitter. Vad kan jag som chef göra? Linda Suslin Spiess, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna, ger råd.
Linda Suslin Spiess, chefsrådgivare och förhandlare Ledarna.

Fråga: Jag har en känsla av att jag har en medarbetare som är en ”quiet quitter”. Jag upplever inte samma engagemang som tidigare och ser beteenden som jag inte känner igen, men hen levererar ändå det som förväntas. Hur ska jag närma mig detta på bästa sätt?

Svar: Quiet quitting kallas ibland tyst nedtrappning. Medarbetare som tidigare varit högpresterande, eller till och med överpresterande, gör nu enbart det som förväntas. Den där sista växeln, som kan vara gynnsam både på individ- och affärsnivå, läggs inte in.

Sett ur perspektivet att vi som arbetsgivare ska sträva efter att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö, som främjar ett långt och hållbart arbetsliv, skulle vi kunna se det som ett sundhetstecken när medarbetaren värnar om balans mellan hemmaliv och arbetsliv. Vi kan också välja perspektivet att medarbetaren inte längre trivs, känner sig understimulerad eller helt enkelt är på väg att lämna. Oavsett vilket behöver du ta reda på orsaken till det förändrade beteendet. Finns det något du som arbetsgivare behöver, eller kanske till och med ska, göra?

Som i de flesta frågor, är dialog en nyckel. Att samtala är första steget. Inta en utforskande hållning, lyft det du uppmärksammat och ställ öppna frågor. Att utforska blir avgörande för hur ni sedan går vidare. Prioriterar hen inte längre karriären lika högt? Har hen tappat lust och engagemang? Att erbjuda samtal, stöd, utmana och visa att du ser din medarbetare ligger inom ramen för ledarskapet.

Mitt råd blir att ta reda på vad som föranleder förändringen och agera utifrån det. Håller din medarbetare sig inom sitt uppdrag och utför arbetsuppgifterna så finns det ingen arbetsrättslig konsekvens att dra. Om det däremot skulle visa sig att medarbetaren inte gör det, då är det en annan fråga.

I det här skedet behöver du utforska vad som ligger bakom förändringen. Finns det något du kan stötta medarbetaren med? Kanske du annars får vetskap om att hen har för avsikt att söka sig vidare i yrkeslivet.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni/juli 2023.

Du kan läsa mer på vår sida om Belöning och motivation.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.