Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 september 2020

Experten svarar: Vi får ingen retroaktiv löneökning

Kan arbetsgivaren dra in den retroaktiva löneökningen på grund av rådande situation med coronapandemin? Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson svarar.
Peder Bertilsson, lönestrateg hos Ledarna.

Fråga: Min arbetsgivare förklarar att man skjuter på lönerevision på grund av rådande tider. Det jag reagerar på är arbetsgivarens beslut om att dra in den retroaktiva löneökningen när lönerevisionen väl blir av. Kan man göra så? Mig veterligen finns ingen förhandling gjord med Ledarna där jag och flera med mig är medlemmar.

Svar: Det beror på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte och hur ditt anställningsavtal är utformat.

Om det inte finns ett kollektivavtal i den organisation där du är verksam, är det ditt anställningsavtal som sätter ramarna för din lönesättning. Om kollektivavtal finns så styr innehållet i dessa hur arbetsgivaren kan agera. Notera att Ledarnas lönebildningsavtal i den bransch där du är verksam kan ha ett annat innehåll än andra närvarande fackförbunds löneavtal.

Det som kan ha stor påverkan för dig som chef är att avtalsrörelsen har skjutits upp för att återupptas i september/oktober. Det innebär för Ledarnas del att våra avtal om allmänna villkor har blivit förlängda. Ledaravtalen, som är sifferlösa processlöneavtal, gäller oftast tills vidare. Hur lönerevision ska hanteras under rådande omständigheter är upp till de lokala parterna att avgöra och en diskussion bör föras på lokal nivå. Parterna har centralt inte tagit ställning till frågan om retroaktivitet. Då det gäller den offentliga sektorn, det vill säga kommuner, regioner och stat, är förhandlingarna pausade, både vad gäller allmänna villkor och lön. Inom ett fåtal organisationer finns lokala parter som har kommit överens om att lönerevisionen ska löpa på som vanligt. Ledarnas avtal kan ge dessa möjligheter.

Gällande din situation får du fråga din arbetsgivare vilka avtalsmässiga förutsättningar som finns hos er. Är det så att din organisation är ansluten till en arbetsgivarorganisation där Ledarna eller något annat tjänstemannaförbund har kollektivavtal, gäller dessa. Arbetsgivaren kan då inte ensidigt bestämma sig för att dra in möjligheten till retroaktiv löneutbetalning utan ska genomföra en förhandling i frågan.

Mer om lön läser du på våra sidor om Chefens lön.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!