Fler nyheter
Medlemsnyhet 8 juni 2020

Experten svarar: Vilket stöd kan jag få vid distansarbete?

Ledarnas chefsrådgivare Anna Widing svarar på frågan om vem som ansvarar för att bryta känslan av isolering vid långvarigt distansarbete.
Anna Widing, chefsrådgivare.

Fråga: Sedan corona bröt ut arbetar jag hemifrån. På det stora hela tycker jag att det går bra men känslan av isolering börjar krypa över mig. Är det upp till mig själv att hitta lösningar?

Svar: Att arbeta på distans skiljer sig på många sätt från att då och då jobba hemifrån. Fokus läggs ofta vid den fysiska arbetsplatsen trots att brister i den sociala arbetsmiljön kan leda till stora konsekvenser. Alla har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och att uppmärksamma arbetsgivaren på risker. Arbetsmiljöansvaret ligger kvar på arbetsgivaren oavsett var du arbetar, men när förutsättningarna ändras så snabbt som vid en pandemi behöver vi alla hjälpas åt med att hitta de bästa lösningarna.

Det vi tar för givet när vi ses på ett kontor, som att säga hej till kollegor, försvinner lätt när vi inte ser varandra. Att känna sig inkluderad och sedd i en arbetsgrupp är viktigt för arbetsmotivation och engagemang. Känslor av ensamhet och isolering kan få allvarliga konsekvenser och det är viktigt att du lyfter detta med din chef.

Att leda på distans kräver på många vis ett helt nytt sätt att utöva ledarskap; men också medarbetarskap. Vi har ett delat ansvar för att få det att fungera. Det krävs mer individuella lösningar för att fånga upp behov av anpassning för att arbetsuppgifter och kommunikation ska fungera på bästa sätt.

När vi inte har stöd av den fysiska närvaron för att skapa struktur kring vår arbetssituation får vi ta till andra lösningar. Det kan vara att sätta en ram för arbetsdagen – när börjar du och slutar? Vilka uppgifter ska fylla arbetsdagen? Stäm av detta med din chef regelbundet för att bygga en samsyn kring din arbetssituation. Fundera på sociala aktiviteter som kan fungera i er arbetsgrupp. Kanske inleda med ett digitalt morgonfika eller incheckning i en chattgrupp, afterworkträff, promenad med samtal eller annat som passar för just era omständigheter.

En del av detta kan kännas krystat och konstruerat, vilket förändringar ofta gör i början. Se den här situationen som en möjlighet att hitta nya vägar för samarbete och kommunikation. Vågar du testa dig fram finns stora möjligheter att bryta känslan av isolering.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni 2020.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!