Fler nyheter
Medlemsnyhet 28 mars 2023

Hur har du det med cybersäkerheten?

Hallå Johan Eklöf, ord­förande för Techledarna, en av Ledarnas 19 bransch­föreningar. Det råder stor osäkerhet bland chefer när det gäller cybersäkerhet. Vad beror det på?
Johan Eklöf.

– Organisationer fokuserar på verksamheten och pengarna. Cyberhot är mer abstrakt och något som drabbar andra. Många chefer vet inte hur ett cyberhot ser ut, varifrån det kan komma eller vilka följder det kan få, än mindre hur man täpper till eventuella säkerhetshål.

Hur ser det ut då? Och vilka följder kan det få?

– Ofta kapas organisationens data och det krävs en lösensumma. Man behöver vara aktsam om hur digitala uppgifter hanteras på alla nivåer och se över var man har sin data. ”Molnet”, till exempel, är inte en plats och frågan är hur säkert det är. Det svåra är att både tillvägagångssätt och följder ser olika ut beroende på verksamhet.

Vad behöver göras?

– Vi behöver utbildningar så att chefer på alla nivåer kan känna sig trygga. Du ägnar dig hellre åt det du känner dig bekväm med. Vi behöver tala mer om det. Det är tyvärr mycket av en skämsgrej när man blir drabbad. Cyberhot blir allt vanligare. Det finns krafter som vill orsaka kaos och störa samhället i stort.

Hur ska man göra i sin roll som chef?

– Gör klart för din egen chef vad du behöver när det gäller cybersäkerhet i din verksamhet. När något händer är företag ofta ganska kvicka på att skicka ansvaret ”söderut” i organisationen. Därför är det viktigt att det finns kunskap på alla nivåer.

Mer om cybersäkerhet

Färre än hälften av cheferna i Ledarnas undersökning säger att deras företag har en strategi för cybersäkerhet. Endast tre av tio chefer uppger att anställda har fått utbildning inom cybersäkerhet och bara var femte har övat på att hantera cybersäkerhetsincidenter. Detta trots att cyberangrepp blir allt vanligare och chefer behöver förstå och hantera riskerna. Läs rapporten: Framtiden efter det nya normala.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.