Fler nyheter
Medlemsnyhet 4 september 2018

I idéburen organisation kommer värdegrunden med modersmjölken

Idéburen sektor är en viktig del av civilsamhället och svenskarna engagerar sig som aldrig förr. Nu växer fokus på det idéburna ledarskapet, som är både komplext och krävande, och som ofta skapar duktiga chefer.
Johan Welander.

I Sverige finns i dag omkring 200 000 organisationer och det som kallas idéburen sektor engagerar mer än halva landets befolkning. Här jobbar människor ideellt men även som anställ­da.

Johan Welander har arbetat med frågor kring ledarskap inom i idéburen sektor i omkring 15 år och hans bok ”Idéburen chef” (Idealistas förlag, 2013) har kommit att bli en sorts bransch­bibel för hr­-arbete och ledarskap inom organisationer.

– Jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt att försöka förstå och sätta ord på vad det är som skiljer idéburen sektor från andra sektorer, hitta dess sär­art, säger han. En del saker är lika, men det finns också en hel del som skiljer sig åt och gör den unik.

Människor som söker sig till idéburen sektor har ofta en stark värdegrund. Här hittar vi allt från stödmedlemmar och volontärer till förtroendevalda och anställda. Beslutsvägar, förankrings­processer och maktrelationer ser väldigt annorlunda ut jämfört med näringsliv. Här möts många olika logiker och pro­cesser. Som chef inom idéburen sektor leder du många olika sorters individer. Johan Welander förklarar det idébase­rade ledarskapet utifrån en modell som består av tre R: Rörelse, resultat och relationer.

– För det första måste du vara skicklig på att hantera rörelser genom att upprätthålla idealiteten och driva motivationen i stunden. Men många organisationer existerar ju för att driva ett långsiktigt förändringsarbete och det gör att du samtidigt måste ha förståelse för de långa perspektiven. Du ska kunna förvalta kärnverksamhet, leda samhälls­vision och utveckla ny verksamhet. Du måste också vara skicklig på resultat, det vill säga att leda mot mål och följa upp.

Framför allt måste du vara duktig på relationer med människor som är där på väldigt olika premisser. Du har relatio­ner både med volontärer, styrelse och förtroendevalda och ibland anställda. Du ska kunna ta vara på den kraft som finns i organisationen och arbetar du med volontärer kan du inte peka med hela handen utan måste vara skicklig på att motivera och verkligen leda.

Tar man ett tvärsnitt av befolkningen mellan 16 och 84 år så ser man att 53 procent är ideellt aktiva.

– Ideellt arbete ger mening och gemenskap för många människor. Vi mår bra när vi känner att vi är viktiga på en individuell nivå liksom på en samhällelig och strukturell nivå.

Johan Welander menar att det idéburna ledarskapet har mycket att lära ut till andra sektorer.

– Som chef inom en organisation blir du ofta duktig på att hantera komplexa och oförutsägbara förutsättningar. Du jobbar mot långsiktiga mål och visionära upp­drag och leder utifrån värdering, idealitet och hållbarhet. Det är något som många andra sektorer vill åt i dag, men som kommer med modersmjölken inom den ideella sektorn. Det är inget påklistrat för att stärka varumärket utan utgör grunden i det idéburna ledarskapet.

Tips för chefer i idéburen sektor

  • Fokusera på ditt huvuduppdrag och vad det ska leda till när du lägger upp ditt arbete.
  • Förstå din verklighet, var ödmjuk och lyssna på dina kolleger och kom inte med en färdig modell.
  • Våga jobba långsiktigt även om de kortsiktiga faktorerna drar i dig.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni 2018.