Fler nyheter
Medlemsnyhet 23 november 2020

Information om din inkomstförsäkring hos Ledarna

Den 1 januari 2021 höjs den del av medlemsavgiften som betalar inkomstförsäkringen.

I ditt medlemskap hos Ledarna ingår en inkomstförsäkring som försäkrar din lön upp till 80 000 kronor och 150 dagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös, förutsatt att villkoren i försäkringen är uppfyllda.

Ny medlemsavgift för inkomstförsäkringen

Som en följd av coronapandemin har fler medlemmar blivit arbetslösa och behöver stöd från inkomstförsäkringen. För att täcka de ökande kostnaderna höjer vi därför den del av medlemsavgiften som betalar inkomstförsäkringen med 49 kronor per månad från den 1 januari 2021. Blev du medlem före den 1 juli 2014 kan en högre avgift bli aktuell för dig eftersom du kan ha försäkrat en annan inkomstnivå. På Mina sidor ser du hur mycket din kommande höjning blir.

Om du har valt att teckna tilläggsförsäkring för att försäkra en högre inkomst än 80 000 kronor eller ytterligare 100 ersättningsdagar så kommer även premien för dem att höjas. På Mina sidor kan du se ditt nuvarande försäkringsinnehav och avgift. Information om kommande premie för eventuella tilläggsförsäkringar hittar du på Mina sidor hos Bliwa.

Justerad försäkringstid

Den 1 januari 2021 justeras också försäkringens giltighetstid så att den fortsättningsvis förnyas var fjärde månad i stället för, som tidigare, vid årsskiftet. Du behöver inte göra något med anledning av den nya försäkringstiden, din försäkring löper på tillsvidare som vanligt. Har du funderingar angående försäkringstiden finns mer information på Mina sidor hos Bliwa.

För dig som blev medlem före den 1 juli 2014

Fram till den 1 juli 2014 var det möjligt att välja att försäkra lägre inkomstintervall än 80 000 kronor. För att du som blev medlem innan dess, och valde ett lägre intervall, inte ska riskera att vara för lågt försäkrad om du bli arbetslös höjs inkomsttaket för dessa försäkringar från 1 januari 2021. Medlemsavgiften anpassas till det nya inkomsttaket. Mer information om vad detta innebär för dig finns när du loggar in på Mina sidor.