Fler nyheter
Medlemsnyhet 24 oktober 2022

Led alla åldrar med SwAge­modellen

Ålder är inte en siffra – den är många. Enligt professor Kerstin Nilsson kan ålder i arbetslivet mätas på fyra sätt.

Kerstin Nilsson är professor i folkhälsovetenskap och docent i arbetsvetenskap på högskolan i Kristianstad och vid Lunds universitet. Hon deltog som expert när regeringens delegation för senior arbetskraft gjorde utredningen Äldre har aldrig varit yngre 2020, och har tagit fram SwAge-modellen som ett stöd för hur man kan leda åldersmedvetet.

– Personer i olika livsfaser kan ha olika förutsättningar. Det är det man ska vara medveten om i åldersmedvetet ledarskap, säger hon.

Människans åldrar kan delas in i fyra:

  • Kronologisk – hur många år det gått sedan vi föddes.
  • Kognitiv – hur hjärnan funkar och hur vi lär oss.
  • Biologisk – hur kroppens organ åldras.
  • Social – hur attityderna till olika åldrar är.

Olika delar i arbetslivet påverkar vårt åldrande i olika grad, och påverkas också av vår ålder.

– Stress påskyndar det biologiska åldrandet. Biologisk ålder kan påverka säkerheten i arbetet. Vem skickar vi upp på ett bullrigt tak? Vem skickar vi in till en krisande tonåring? exemplifierar Kerstin Nilsson.

SwAge-modellen tar upp nio påverkansområden som relaterar till de fyra åldrarna. Genom dem kan man, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se till varje individs förutsättningar, i stället för att placera personer i fördomsfack utifrån deras kronologiska ålder.

Den kronologiska åldern säger egentligen väldigt lite om en person. Det som framför allt påverkar hur människor utför sina arbetsuppgifter handlar om kognitiv och biologisk ålder. Hur man samarbetar på arbetsplatsen styrs av hur vi definierar den sociala åldern.

– När fler behöver arbeta längre behöver vi se till fler åldersaspekter. Egentligen är det enkelt: Se individen utifrån alla nio delområden. Vad behöver vi för att göra ett bra jobb och må bra?

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.