Fler nyheter
Medlemsnyhet 28 maj 2024

Machoindex – metod för inkludering

På Svevia arbetar de med konceptet Machoindex, som ett sätt att mäta hur medarbetarna upplever kulturen inom organisationen. De gör det för att komma till rätta med machokultur som skrämmer bort presumtiva medarbetare.
Ninos Lahdo.

– Det här är en kritisk faktor för oss. Vi vill få in fler kvinnor, men har en machokultur att komma till rätta med.

Det säger Ninos Lahdo, regionchef inom division drift på infrastrukturbolaget Svevia.

Sedan tre år jobbar Svevia aktivt med Byggchefernas koncept Machoindex. Det innebär att de årligen låter medarbetarna bedöma sin arbetsplats utifrån fyra kriterier:

  1. Får man visa svaghet och be om hjälp?
  2. Vilken status har fysisk styrka?
  3. Hur ses det att sätta jobbet i andra hand och till exempel vabba?
  4. Förekommer diskriminerande skämt?

– Det börjar i koncernledningen och går ner till varje arbetsplats. 2023 upplevde 26 procent negativt machobeteende på division drift.

– Det är inte bra att var fjärde medarbetare upplever machobeteende men vi är nöjda med att vi slår branschen i stort, som ligger på 50 procent.

Ninos Lahdo tycker att de har nytta av metoden:

– Framför allt eftersom den är återkommande. Det visar oss vad vi behöver ta itu med.

Det största problemet är jargong och skämt:

– I fjol höll hr workshops om jargong och kultur på alla arbetsplatser. Personer som jobbat ihop länge tycker inte att jargongen är så farlig, men vi försöker prata om att sådant kan upplevas kränkande för de som är nya.

Syftet är att diskutera olika exempel, vidga synen och visa vilken kultur bolaget vill ha.

– Det är en kritisk faktor för oss om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Svevia är ett stort bolag och problemen kan skifta, men över lag tycker Ninos Lahdo att Machoindex-arbetet tas emot väl:

– Ytterst vill inte människor göra varandra illa. De vill ha en välfungerande och mångfaldig arbetsplats.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2024.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.