Fler nyheter
Medlemsnyhet 19 oktober 2023

Offentlig sektor kräver lyhörda chefer

Många intressenter med olika agendor. Alltid granskad. Ändå alldeles, alldeles underbart. Så är det att vara chef i offentlig sektor, menar Marcus Strömgren, verksamhetschef på universitetssjukhuset i Örebro.
Marcus Strömgren.

Allt ledarskap handlar om att sätta mål, driva verksamhet och få omgivningens förtroende. Men sedan skiljer sig förutsättningarna för chefer i offentlig sektor väsentligt från privat näringsliv.

Marcus Strömgren är verksamhetschef på universitetssjukhuset i Örebro och har doktorerat på KTH i ledarskap och socialt kapital.

– I offentlig verksamhet har du betydligt fler intressenter inkopplade, säger han.

Till att börja med är politikerna i regionen eller kommunen din yttersta uppdragsgivare.

– Det är inte alltid den politiska logiken stämmer överens med verksamhetens.

Det är som regel en väldigt stor organisation, där medarbetare har olika yrken, vars uppgifter inte alltid synkar. En region har till exempel sjukvård, men också länstrafiken och en hel del kultur. Det är inte ovanligt att en chef leder väldigt stora medarbetargrupper.

– Det är en stor och komplex organisation som dessutom kan förändras i politiska val vart fjärde år. En chef här måste kunna styra en verksamhet med intressekonflikter, lyfta blicken, zooma ut och tänka större. Det är många ställningstaganden att fundera på för att få det att fungera.

Ytterligare en aspekt är alla lagar och regler som omfattar offentlig verksamhet, som offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling. Det kräver mycket administration, ordning och reda, vilket är en stor arbetsbörda som chef, menar Marcus Strömgren.

– Allt du gör på jobbet är offentligt och granskat. Då krävs en stor trygghet i dig själv och i verksamheten.

Politiska beslut kan riva upp medborgarstormar. Chefen måste var beredd att stå mitt i den som verksamhetsansvarig, oavsett vad man anser om beslutet.

– Det underlättar att kunna se och ta in andras perspektiv. Även om vi kommer med bra förslag kan politiker välja en annan väg. För att de har andra mål. Det gäller att kunna förlika sig med det. Och utföra det även om man tycker annorlunda. Det är spelets regler.

Att kunna se sig själv som ”en kugge i det demokratiska systemet” är en grundläggande del.

– Nu kan man verkligen undra varför någon vill vara chef i offentlig sektor? Men det är ju fantastiskt! Att få verka för medborgarna och vara en del i den demokratiska processen. Och så häftigt att varje dag träffa så många engagerade medarbetare som drivs av att få göra skillnad för – i mitt fall – patienterna. Det är en stark drivkraft även för mig.

En annan fördel är att slippa jakten på ekonomisk vinst, vilket är drivkraften i privata bolag. Sektorerna styrs av helt olika logiker. Det är orsaken, tror Marcus Strömgren, till att samarbetsprojekt mellan privat och offentlig verksamhet ofta misslyckas:

– Syftet med offentlig verksamhet är inte detsamma som för privat.

Att vara chef i politiskt styrda organisationer har förändrats mycket de senaste 30–40 åren, hävdar han:

– Det är stor skillnad. För 30 år sedan gjorde du en plan och följde den.

Sedan dess har förutsägbarheten minskat kraftigt, och det i en redan oförutsägbar verksamhet. Enligt honom beror det på att världen blivit digital och global.

– Du måste ha ett systematiskt tänk: Vilka skeenden i omvärlden påverkar oss?

Tre tips till chefer i offentlig sektor

  • Sök förståelse för andras perspektiv.
  • Visa omtanke mot personer och uppdrag.
  • Tänk på vem du representerar och när.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.