Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 februari 2022

Psykologiforskare: Löneprocessen viktigare än själva summan

Lönen påverkar vår motivation och prestation. Men det är inte summan som är viktigast, utan hur lönesättningen går till, visar ett stort forskningsprojekt vid Stockholms universitet.
Sofia Malmrud.

Tydliga mål, upplevelsen av rättvisa, förtroende för den lönesättande chefen och autonomi i arbetet. Det är viktigare för motivationen än själva lönenivån, visade det sig när sju forskare vid Stockholms universitet studerade individuell lönesättning och lönebildning i privat sektor.

– Vi kom fram till att lön har betydelse för medarbetarens motivation och prestation. Men det är framför allt själva lönesättningen som har betydelse. Det fungerar inte att bara ge en hög lön, utan det gäller att göra det på rätt sätt, säger Sofia Malmrud som är doktorand vid psykologiska institutionen.

Hon var en av forskarna i projektet ”Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning” som avslutades 2021.

Ta reda på lönekriterierna

För att lönen ska påverka din motivation positivt behöver du för det första känna till vilka kriterier som finns för lönesättningen, enligt Sofia Malmrud. Men det är ingen självklarhet, såg forskarna – i en enkätundersökning svarade bara drygt hälften av medarbetarna att de kände till sina lönekriterier. Mer än hälften uppgav också att de inte hade några lönesamtal.

– Det kan delvis bero på att deras avtal inte innehåller lönesamtal. Men det visar även att det finns förbättringsarbete att göra. Av dem som hade lönesamtal hade 30 procent inte pratat om hur deras prestation påverkar deras lön, säger Sofia Malmrud.

Att uppleva lönesättningen som rättvis och jämställd visade sig också vara betydelsefullt.

– Tydlighet i bedömningen är viktigt för den upplevda rättvisan. I grund och botten handlar det om att behandlas schysst.

Förtroendet för chefens förmåga att bedöma ens prestation var ytterligare en faktor som påverkade motivationen.

– Att chefen ser vad man gör och har en helhetsbild. Det kan vara svårare nu i coronatider. Men att ha en dialog, och känna att ens chef vet vad man gör – det är viktigt, säger Sofia Malmrud.

Lönesättning handlar om ledarskap

Företag som uppfyllde kriterierna ovan hade bättre förutsättningar att få mer högpresterande och motiverad personal, såg forskarna i projektet.

– Det hänger väldigt mycket ihop med ledarskap. En lönesättande chef har som uppgift att sätta lön, men hur chefen gör det handlar om ledarskap.

För att den individuella och lokala lönesättningen ska fungera motiverande behöver man som lönesättande chef vara rak och ärlig mot medarbetarna, menar Sofia Malmrud. Många chefer tycker att det är svårt med lönesamtal.

– Att bedöma och meddela andra om deras prestation kan vara väldigt jobbigt. Men det går inte att komma runt, det syns vad lönen blir. Så var ärlig men respektfull. Medarbetaren kanske behöver kompetensutveckling eller inte trivs och behöver hjälp att komma vidare.

Lönesättningen bör ses som en ständigt pågående process, enligt Sofia Malmrud – inte bara en utbetalning den 25:e varje månad.

– Se lönen som en pusselbit för att motivera anställda. Som lönesättande chef behöver du vara närvarande och intresserad, inte bara av medarbetarnas prestationer utan av dem som personer. Ge regelbunden feedback så att det som sägs på lönesamtalet en gång om året inte kommer som en överraskning.

Så påverkar du din lön

  • Läs på. Ha koll på lönesystemet och vad du bedöms efter.
  • Jämför dig inte med andra – du har inte helhetsbilden. Din lön påverkas av din arbetssituation och ingångslön, löneläget i din bransch och din prestation.
  • Var förberedd, kom med egna förslag. Häng med i utvecklingen, påverka dina mål och arbetsuppgifter.

Mer om lön hittar du på våra sidor om Lönesättning och Chefens lön.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!