Fler nyheter
Medlemsnyhet 23 februari 2022

Så stöttar Ledarna dig med dina chefsdilemman

Hur ser mellanchefernas tillvaro ut? Till chefsrådgivning och förhandlingsservice kan Ledarnas medlemmar vända sig för råd och stöd.
Tobias Härnström.

Tobias Härnström, förhandlare och chefsrådgivare på förhandlingsservice, möter dagligen chefer som behöver praktiska råd eller bolla ledarskapsutmaningar.

– Den vanligaste typen av frågor kommer från de chefer som mår dåligt på grund av sin arbetsmiljö eftersom de saknar mandat och förtroende från sin chef eller har för stora arbetsgrupper, säger han. Många upplever att man fastnar i administration och att tiden inte räcker till för att vara en bra ledare. En kategori som också sticker ut är sådant som rör relationer och konflikter.

Det klassiska mellanchefsdilemmat handlar om att befinna sig i en position där individen pressas från olika håll, där kraven från den egna chefen eller från organisationen står i strid med önskemål eller behov hos medarbetarna.

– Ibland kan en av utmaningarna när man befinner sig i en politiskt styrd organisation vara att navigera bland olika viljor. Här ställs lagkrav mot politisk vilja och inriktning. Det är politikerna som styr och bestämmer riktning, men ibland kan det vara svårt för människor, både i och utanför organisationen, att förstå samarbetet mellan politik och chefer och cheferna blir då måltavla för missnöjda medarbetare och fackförbund.

När utmaningarna blir för svåra kan Ledarnas förhandlingsservice hjälpa till.

– Vi kommer in i processer där medlemmar och arbetsgivare inte kommer överens. I första hand jobbar vi med hjälp till självhjälp. Det är viktigt med rätt stöd till chefer för att de ska klara sitt uppdrag, och utöver det stöd som vi kan ge vid omorganisation och andra förhandlingsärenden kan vi även fungera som stöd i arbetsmiljöfrågor, exempelvis som samtalspartner.

Läs mer om Ledarnas chefsrådgivning.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2022.